Övrig bolagsinformation

Active Biotech meddelar start av rekrytering till klinisk biodistributionsstudie med laquinimod ögondroppar

Lund, 3 april 2024 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den kliniska fas I-biodistributionsstudien Safety, Tolerability, and Distribution of Laquinimod Eye Drops: The LION Study (clinicaltrials.gov NCT06161415) med laquinimod ögondroppar inleder patientrekrytering efter godkännande från både amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) och Institutional Review Board…

Active Biotech ger uppdateringar om det planerade kliniska programmet för 2024

Lund, 22 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) uppdaterade idag sina tidslinjer för de planerade kliniska studierna för 2024, baserade på bolagets nyligen avslutade framgångsrika finansieringsrunda. Nästa steg i utvecklingen av läkemedelskandidaten laquinimod är en klinisk okulär biodistributionsstudie av den nyutvecklade ögondroppsformuleringen. Denna studie syftar till att utvärdera…

Positiva prekliniska tasquinimod-data presenterade vid ASH 2023 nu tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 14 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att prekliniska data med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Data presenterades vid det 65:e American Society of Hematology Annual Meeting (ASH 2023) i San Diego, CA, 9-12…

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod

Lund, 5 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Global Ophthalmic Research Center (GORC), Los Altos, CA, USA för en klinisk okulär biodistributionsstudie (fas I) med laquinimod ögondroppar. GORC är studiens administrativa sponsor och den kliniska LION – studien kommer…

Huvudprövare Rebekka Schneider-Kramann presenterar den kliniska planen och positioneringen av tasquinimod i myelofibros

Lund, 1 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att en inspelad presentation och intervju med professor Rebekka Schneider-Kramann om positioneringen av tasquinimod i det växande behandlingslandskapet för myelofibros finns tillgängliga på företagets webbplats (www.activebiotech.com). Active Biotech har meddelat tidigare att bolaget kommer att fokusera sin projektportfölj…

Prekliniska tasquinimod-data i myelofibros utvalda för muntlig presentation på ASH 2023

Lund, 2 november 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att två abstrakt med prekliniska data för tasquinimod i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom (MDS) har accepterats för presentation vid 65th American Society of Hematology Annual Meeting i San Diego, 9–12 december 2023 (ASH 2023). Abstraktet som visar tasquinimods…

Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar presenterade vid IOIS-mötet tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 13 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformuleringen av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för icke-infektiös uveit, tillsammans med resultat från den intraokulära biodistributionsstudien av laquinimod ögondroppar i kanin, finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Data…

Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Lund Sverige, 11 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av dosökningen av tasquinimod i en kombination med oralt administrerade läkemedel mot myelom – ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd) i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom. 6 patienter har behandlats med stigande doser…

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros

Lund, 31 juli 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att de har ingått ett samarbetsavtal för en klinisk studie med Stichting Haemato-Oncologie Volwassenen Netherland (HOVON) och Stichting Oncode Institute (Oncode) för den kommande kliniska proof-of-concept-studien av tasquinimod i myelofibros. HOVON kommer att vara den juridiska sponsorn av…

Säkerhet och okulär biodistribution stödjer utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar

Lund, 30 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformulering av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för okulär inflammation, kommer att presenteras vid en postersession på International Ocular Inflammation Society (IOIS) 2023-möte i Berlin, 6-9 september, 2023. Postern…

Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Lund, 26 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm; ACTI) meddelar idag att tasquinimod, som monoterapi eller i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), har en gynnsam säkerhetsprofil i kraftigt förbehandlade patienter med en median av 8 tidigare behandlingar. Alla 15 patienter som ingick i denna interimsavläsning var tidigare…

Nya kliniska data för tasquinimod i multipelt myelom kommer att presenteras vid ASCO 2023

Lund 27 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att nya data från den pågående studien med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i multipelt myelom kommer att presenteras i en postersession vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte 2023 i Chicago 2-6 juni 2023. Postern kommer att presentera…

Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Lund, 19 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att NeoTX Therapeutics, exklusiv licenstagare för naptumomab estefanatox (naptumomab, Nap) från Active Biotech presenterade följande interimsresultat från fas Ib-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer. Resultaten presenterades vid en…

Posterpresentation av klinisk studie av Naptumomab vid AACR:s Årsmöte 2023

Lund – 11 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag ett godkännande av ett abstrakt vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2023 som hålls i Orlando, Florida, 14–19 april 2023. Postern kommer att presentera resultaten av säkerhet och preliminär aktivitet i den doseskalerande fas 1b-studien…

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Lund, 30 januari 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag slutförandet av den kliniska fas I-studien som testar säkerhet och tolerabilitet hos den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod i friska försökspersoner. Enligt resultaten var ögondroppsformuleringen säker och väl tolererad både vid enstaka stigande doser och efter upprepade doser i…

Prekliniska tasquinimod-data i MDS som presenterades på ASH 2022 tillgängliga på Active Biotechs hemsida

Lund, 13 december 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att prekliniska data om tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Resultaten presenterades vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10 december 2022. Posterpresentationen, med titeln…

Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Lund, 3 november 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att ett abstrakt med prekliniska data för tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) har blivit accepterat för presentation vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10–13 december 2022 (ASH 2022). De…

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Lund, 24 oktober 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 25 oktober 2022 under patentnummer 11…

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Lund, 1 juni 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa studie med naptumomab estafenatox (NAP, naptumomab), i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som…

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Lund 18 maj 2022 – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod  vid behandling av myelofibros. ”Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech”, säger Helén Tuvesson, VD Active…

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 11 maj 2022, under patentnummer EP 3886858,…

Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Under 2021 gjorde vi betydande framsteg i våra projekt för att tillgodose otillfredsställda  medicinska behov inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Särskilt det fjärde kvartalet visade sig vara en hektisk period med fortsatt stark utveckling för alla prioriterade projekt i vår portfölj. Tasquinimod Klinisk utveckling i…

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Lund, 9 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att man har ingått ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Rotterdam, Nederländerna, för de globala rättigheterna till patent avseende användning av tasquinimod och andra hämmare av S100 för behandling av myelofibros (MF). Enligt villkoren i avtalet ger…

Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom

Lund 7 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första patienten har doserats i kombinationsdelen av den kliniska fas Ib/IIa-studien av tasquinimod vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom. I denna del av studien kommer behandling med tasquinimod att testas tillsammans med de oralt administrerade terapierna…

Active Biotech utser Erik Vahtola till Chief Medical Officer

Lund, 4 januari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att Dr. Erik Vahtola, MD, PhD, har utsetts till Chief Medical Officer (CMO), från och med 1 januari 2022. Han kommer att ingå i den verkställande ledningsgruppen samt ansvara för utvecklingen av bolagets kliniska projektportfölj inom solida och…

Prekliniska data kring tasquinimod som presenterades vid ASH 2021 finns tillgängliga på Active Biotechs hemsida

Lund, 15 december 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att prekliniska data kring tasquinimod, en småmolekulär immunmodulator, finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Data presenterades i två posterpresentationer vid 63rd ASH Annual Meeting & Exposition i Atlanta, USA. Resultaten som presenterades är en del av Active Biotechs…

Första försökspersonen doserad i klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar      

Lund, 10 december 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i den kliniska fas I-studien med den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av  företagets läkemedelskandidat laquinimod. Laquinimod utvecklas som en ny behandling för icke-infektiös, icke-främre uveit och har potential att användas i den första behandlingslinjen…

Data som visar att naptumomab estafenatox förstärker CAR-T-cellers effekt presenterades av Active Biotechs partner NeoTX vid SITC 2021

Lund, 30 november 30 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att prekliniska data för naptumomab, vilka visar på ökad effektivitet av CAR-T-celler, presenterades den 12 november på “The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021)” på Walter E. Washington Convention Center i…

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Lund, November 9, 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att naptumomab estafenatox (naptumomab, NAP) kommer att presenteras på The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021) som avhålls den 10 -14 november 2021, på Walter E. Washington Convention Center i Washington,…

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Lund, 4 november 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att två abstrakt med nya prekliniska data kring tasquinimod, en småmolekylar immunmodulator, har blivit accepterade för presentation vid 63rd ASH Annual Meeting & Exposition i Atlanta, Georgia, 11–14 december 2021. Resultaten som kommer att belysas i posterpresentationerna är…

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Lund, 20 Oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess samarbetspartner  NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox (naptumomab) i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den öppna fas IIa-studien kommer att utvärdera naptumomab…

Active Biotech: Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Lund, 3 oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den pågående kliniska studien med tasquinimod i multipelt myelom har nått en viktig milstolpe. Tio patienter har behandlats med ökande doser av tasquinimod, vilket i allmänhet tolererades väl. Den optimala dosen och behandlingsschemat för tasquinimod, när det…

Active Biotechs partner NeoTX kommer stå som värd för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

Lund 8 juli 2021 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) lämnade idag  information om att samarbetspartner i naptumomab-projektet, NeoTX, kommer att vara värd för ett webbseminarium för key opinion leaders (KOL) om att övervinna resistens mot cancerbehandling med checkpoint-hämmare. Seminariet avhålls onsdagen den 14 juli klockan 10 amerikansk östkusttid (ET).…

Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Lund, 5 Juli 2021  – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) gav idag en statusuppdatering av sin ledande läkemedelskandidat naptumomab, som utvecklas tillsammans med bolagets partner NeoTX. Som tidigare meddelats förväntade vi oss att kunna presentera data från den pågående kliniska fas Ib/II-studien  med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmare i patienter…

Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

En fas IIa-studie i icke-småcellig lungcancer förväntas starta rekrytering i USA under andra halvåret 2021 Lund, 19 april 2021 – Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager idag att man har erhållit godkännande av en Investigational New Drug-ansökan (IND) från amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA)…

ACTIVE BIOTECH INGÅR TILLVERKNINGSAVTAL MED FAMAR HEALTH CARE SERVICES FÖR NY FORMULERING AV LAQUINIMOD

              Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att de har ingått ett tillverkningsavtal med Famar Health Care Services Madrid SAU (”Famar”), en europeisk leverantör av läkemedelsframställning och utvecklingstjänster. Famar kommer att leverera kliniskt studiematerial av den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod. Den…

Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige,  11 december, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech AB (publ) tillkännager idag en milstolpebetalning på 750 000 USD från partnern NeoTX Therapeutics (NeoTX) i enlighet med villkoren i licensavtalet för immunterapin naptumomab. Baserat på prekliniska data och tidigare klinisk erfarenhet av naptumomab initierade NeoTX…

Rättelse till tidigare pressmeddelande: Active Biotech uppdaterar sin kliniska strategi och beräknade milstolpar

All information fanns inte med i tidigare pressmeddelande. PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige, 24 november, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) meddelade idag statusuppdateringar av sina helägda projekt tasquinimod och laquinimod, liksom samarbetsprojektet naptumomab, utvecklat tillsammans med NeoTX Therapeutics. Investerare, analytiker och media är inbjudna…

ACTIVE BIOTECH UPPDATERAR SIN KLINISKA STRATEGI OCH BERÄKNADE MILSTOLPAR

Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) meddelade idag statusuppdateringar av sina helägda projekt tasquinimod och laquinimod, liksom samarbetsprojektet naptumomab, utvecklat tillsammans med NeoTX Therapeutics. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där den aktuella statusen och framtida utvecklingen av företagets kliniska portfölj och dess framtida strategi kommer…

Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag

Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) inbjuder härmed analytiker, investerare och media till sin virtuella kapitalmarknadsdag den 24 november 2020. Dagens fokus kommer att vara på bolagets nya inriktning med betoning på de helägda projekten tasquinimod och laquinimod. Företagsledning och internationella experter kommer att presentera aktuell status och utvecklingsplaner för…

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Lund Sverige, 3 augusti, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling för återkommande eller refraktärt multipelt myelom. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod…

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

  Lund, 3 juni 2020 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser…

Active Biotech offentliggör ny inriktning

PRESSMEDDELANDE Lund den 5 februari 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att styrelsen har godkänt en ny inriktning för företaget. Detta är ett beslut som följer av en analys av nya möjligheter för bolagets ägda kliniska tillgångar, laquinimod och tasquinimod. Baserat på vetenskapliga publikationer, omfattande befintliga prekliniska och…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE Enligt beslut från årsstämman den 23 maj 2019, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2019, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2020 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande…

Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

Lund Sverige, 5 november, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att deras partner NeoTX kommer att presentera nya prekliniska data för läkemedelskandidaten naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC ) 34th Annual Meeting som hålls 6-10 november 2019 i National Harbor,…

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

Lund Sverige, 28 oktober, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager att den första patienten doserats i deras fas 1b-studie av naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) i kombination med AstraZenecas checkpoint-hämmare IMFINZI® (durvalumab) för behandling av avancerade eller metastaserande solida tumörer. Studien syftar till att fastställa den maximalt…

Active Biotech: Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den internationella kongressen ”Parkinson’s disease and movement disorders”

Lund den 23 september, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras i Nice, Frankrike, på den internationella kongressen Parkinson’s disease and Movement disorders 22-26 september, 2019. Resultaten kommer att presenteras i tre postrar. Abstrakt…

Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology – AAN” i Philadelphia, PA, den 6 maj, 2019

PRESSMEDDELANDE Lund den 3 maj, 2019 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom har blivit utvalt att presenteras muntligt av Global Coordinating Principal Investigator, Dr Ralf Reilmann vid den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology (AAN)” i Philadelphia, PA, 4-10…

Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse

PRESSMEDDELANDE Lund Sverige 5 april, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse Active Biotech AB (publ) har idag slutfört överlåtelsen av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund. Som tidigare har meddelats ingick Active Biotech den 13 mars 2019 avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i…

Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet – extra bolagsstämma den 4 april 2019

Lund Sverige, 13 mars, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager att Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK. Active Biotech AB (publ) är indirekt ägare av fastigheten Forskaren 1…