Aktien

Aktier i Active Biotech AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ACTI. Företagen på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska företag med ett marknadsvärde över en miljard euro presenteras inom segmentet Nordic Large Cap. Företag med ett marknadsvärde på mellan 150 miljoner och 1 miljard euro finns inom Mid Cap-segmentet, medan företag med ett marknadsvärde under 150 miljoner euro ingår i segmentet Small Cap. Segmenten revideras var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det vägda genomsnittspriset för maj och november. Active Biotech är för närvarande noterat i segmentet Small Cap.

Antalet stamaktier är 217 971 720. Varje aktie har ett nominellt värde på 0,005 kr och ger innehavaren en röst och motsvarande en andel i bolagets tillgångar och resultat.

Här hittar du den senaste aktiekursinformationen om Active Biotech-aktien

Noterad på NASDAQ OMX Nordic