Aktien

Aktier i Active Biotech AB är noterade i Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ACTI.

Antalet stamaktier är 265 144 687. Varje aktie har ett nominellt värde på 0,005 kr och ger innehavaren en röst och motsvarande en andel i bolagets tillgångar och resultat.

Här hittar du den senaste aktiekursinformationen om Active Biotech-aktien

Noterad på NASDAQ OMX Nordic