Kontakt

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om Active Biotech och om våra projekt.

Active Biotech

Telefon: 046 19 20 00

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Postadress:
Scheelevägen 22
223 63 Lund
info@activebiotech.com

Helén Tuvesson

VD

Telefon: 046 19 21 56

E-post: helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam

Ekonomi- och finanschef

Telefon: 046 19 20 44

E-post: hans.kolam@activebiotech.com