Investerare

Active Biotech utvecklar läkemedel inom medicinska områden där immunförsvaret är av stor betydelse som autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och olika former av cancersjukdomar.

Active Biotechs aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) sedan 1986 och bolaget har cirka 15 000 aktieägare.