Ledning

Bolagets ledningsgrupp består av Helén Tuvesson, verkställande direktör, Hans Kolam, ekonomi- och finanschef samt Helena Eriksson, forskningschef.

Helén Tuvesson

Verkställande direktör

VD sedan 2017
Född 1962
Aktieägande i Bolaget 105 338 aktier

Anställd i Bolaget sedan 1998. Helén Tuvesson har en doktorsexamen i cell och molekylärbiologi inom medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Helen har mer än 25 års erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling i olika befattningar inom preklinisk och klinisk utveckling inom Pharmacia och Active Biotech, däribland som chef för forskning och utveckling under 6 år på Active Biotech.  I denna roll var hon ansvarig för den operativa forskningsverksamheten och bolagets projektportfölj i sen klinisk utveckling inom neurodegenerativa sjukdomar och cancerindikationer.

 

Helén är styrelseledamot i Immunicum AB.

Hans Kolam

Ekonomi- och finanschef

Finanschef sedan 2000
Född 1951.
Aktieägande i Bolaget 117 191 aktier (varav 5 544 aktier genom närstående).

Anställd i Bolaget sedan 2000. Hans Kolam är civilekonom från Uppsala universitet. Hans har mer än 40 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med ledande finansiella befattningar under åren 1979-2000 på Pharmacia. Hans har dessutom mångårig erfarenhet från investerarrelationer och affärsutveckling.

Helena Eriksson

Forskningschef

Forskningschef sedan 2017
Född 1968
Aktieägande i Bolaget 68 941 aktier

Anställd i Bolaget sedan 1998. Helena Eriksson har en doktorsexamen i experimentell hematologi inom medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Helena har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, med mer än 15 års erfarenhet av projekt, linje och vetenskapligt ledarskap, på Pharmacia och Active Biotech. Idag är Helena ansvarig för bolagets forskning och utveckling, med projekt i pre-klinik och klinik, samt för bolagets patentportfölj. Helena har tidigare lett verksamheten inom biologiavdelningen med fokus på cell- och molekylärbiologi, biokemi och in vivo farmakologi på Active Biotech.