Ledning

Bolagets ledningsgrupp består av Helén Tuvesson, verkställande direktör, Hans Kolam, ekonomi- och finanschef samt Erik Vahtola, Medicinsk chef.

Helén Tuvesson

Verkställande direktör

VD sedan 2017
Född 1962
Aktieägande i Bolaget: 386 157 aktier

Anställd i Bolaget sedan 1998. Helén Tuvesson har en doktorsexamen i cell och molekylärbiologi inom medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Helen har mer än 25 års erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling i olika befattningar inom preklinisk och klinisk utveckling inom Pharmacia och Active Biotech, däribland som chef för forskning och utveckling under 6 år på Active Biotech.  I denna roll var hon ansvarig för den operativa forskningsverksamheten och bolagets projektportfölj i sen klinisk utveckling inom neurodegenerativa sjukdomar och cancerindikationer.

 

Helén är styrelseledamot i Mendus AB (tidigare Immunicum AB).

Hans Kolam

Ekonomi- och finanschef

Finanschef sedan 2000
Född 1951.
Aktieägande i Bolaget: 276 637 aktier (varav 9 900 aktier genom närstående).

Anställd i Bolaget sedan 2000. Hans Kolam är civilekonom från Uppsala universitet. Hans har mer än 40 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med ledande finansiella befattningar under åren 1979-2000 på Pharmacia. Hans har dessutom mångårig erfarenhet från investerarrelationer och affärsutveckling.

Erik Vahtola

Medicinsk chef

Medicinsk chef sedan 2022
Född 1976
Aktieägande i bolaget: 140 073 aktier

Anställd i företaget sedan januari 2022. Erik är läkare (MD) med erfarenhet från att arbeta som specialiserande läkare inom onkologi vid Helsingfors Universitetssjukhus, Finland, och han har en doktorsexamen i farmakologi och en MSc i cellbiologi från Åbo Akademi, Finland. Erik har mer än 10 års erfarenhet sammantaget från tillsynsmyndigheter och läkemedelsindustribefattningar inom klinisk utveckling och som medicinsk rådgivare. Innan Erik började på Active Biotech har han arbetat på Bayer Pharmaceuticals, Orion Corporation och Roche Pharma, Finland.