Styrelse

Styrelsen förvaltar bolaget på uppdrag av aktieägarna.

Mats Arnhög

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2000.
Styrelseordförande sedan 2003.

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieägande i Bolaget: 38 001 405 aktier genom MGA Holding AB.

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseordförande i MGA Holding AB, MGA Förvaltning AB, Rederi AB Sea-Link och Psoriasis + Creams Sweden AB.
 • Styrelseledamot i Anglada AB, Ideella Föreningen Prima Gruppen och i Sigrid Therapeutics AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Styrelseledamot i Nordstjernan AB och Brofågel Support AB.

Magnhild Sandberg-Wollheim

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1937.

Utbildning: Docent i neurologi samt överläkare vid neurologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot i MS-konsulten AB, Parkinson Research Foundation och European MS Foundation.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Peter Sjöstrand

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2000.

Född: 1946.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Läkarexamen, Karolinska Institutet i Stockholm.

Aktieägande i Bolaget: 38 769 aktier.

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseordförande i Byggnads AB S:t Erik, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Ringens Varv AB.
 • Styrelseledamot i SAMF Sweden AB, Advanced Oncotheraputics PLC, Peter Sjöstrand AB samt bolag inom Acturum-koncernen.
 • Ledamot i Vatera Holding Advisory Board.
 • Styrelsesuppleant i Materulla AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Styrelseledamot i Spatial Transcriptomics AB.

Peter Thelin

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieägande i Bolaget: 2 850 000 aktier (privat och via bolag).

Övriga nuvarande befattningar:

 • Verkställande direktör för
  Carve Capital AB.
 • Styrelseledamot i Brummer & Partners AB, ELC Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård AB, Carve intressenter AB, Sjuenda Holding AB, Rebellion Oil AB och Järna Mejeri AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors AB och Acrux Entreprenad AB.
 • Styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB och
  Psoriasis + Creams Sweden AB.