Styrelse

Styrelsen förvaltar bolaget på uppdrag av aktieägarna.

Michael Shalmi

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1965.

Utbildning: Läkarexamen från Köpenhamns universitet. MBA från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn, Danmark.

Aktieägande i Bolaget: 601 281 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och ägare av Aligned Clinical & Management Services, Shalmi Consulting ApS, Shalmi Invest. ApS och Shalmi Holding ApS. Verkställande direktör i P/S Momentum Energy Jutlandia, K/S Momentum Energy Jutlandia Development, K/S Momentum Energy Hanstholm, Momentum Energy Karrebæk Holding, Momentum Energy Karrebæk ApS och Momentum Energy Selandia ApS. Styrelseordförande i Momentum Gruppen A/S, Momentum Energy Holding A/S och Curexsys GmbH. Styrelseledamot i Momentum Energy Group A/S.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Evotec AG och Managing Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S.

Aleksandar Danilovski

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1974.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi (summa cum laude) från Cambridge University, Storbritannien och University of Zagreb, Kroatien.

Aktieägande i bolaget: 190 513 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Scientific Officer (CSO) på Xellia Pharmaceuticals, Styrelseledamot i Pharmaero ApS och Ledamot i Scientific Selection Board I Novo Holdings – REPAIR Impact Fund.

Tidigare befattningar: Chef för European R&D på Barr Laboratories, Inc. och Styrelseledamot i PLIVA Pharmaceuticals.

Axel Glasmacher

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1960.

Utbildning: Läkarexamen, Medicin doktor och adjungerad professor i medicin vid Bonns universitet, Tyskland.

Aktieägande i bolaget: 40 000 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Generaldirektör i AGLS Life Science Consulting GmbH & Co och Glasmacher Verwaltungs-GmbH. Styrelseledamot och icke-arbetande styrelseordförande i 4D Pharma plc. Styrelseledamot i AvenCell Therapeutics Inc. Medlem i Supervisory board i Ryvu Therapeutics S.A. Styrelseledamot och kassör i den ideella föreningen Cancer Drug Development Forum asbl.

Tidigare befattningar: Chef för Global Clinical R&D och Senior Vice President på Celgene.

Uli Hacksell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1950.

Utbildning: Apotekare, farmacie doktor och docent vid Uppsala universitet.

Aktieägande i Bolaget: 21 000 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Medivir AB och Annexin Pharmaceuticals AB och Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Tidigare befattningar: VD för ACADIA Pharmaceuticals, VD och styrelseordförande i Cerecor och Styrelseledamot i Synact Pharama AB.

Peter Thelin

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieägande i Bolaget: 26 718 861 aktier (privat och via bolag).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Brummer Investor Relations AB. Styrelseledamot i B & P Fund services Aktiebolag, Brummer & Partners AB, Brummer MultiStrategy AB, ELC Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård AB, Sjuenda Holding AB, Sjunda Jordbruk AB, Sjunda Persbo Holding AB och S:ta Ragnhildgymnasiet AB. Styrelsesuppleant i French River 1 AB och French River 2 AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Carve Capital AB, Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors AB och Acrux Entreprenad AB och Styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB, Psoriasis + Creams Sweden AB och Järna Mejeri AB.