Projektöversikt

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och inflammatoriska sjukdomar där det medicinska behovet inte är tillgodosett. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Terapiområden med stort medicinskt behov

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros**
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod ögondroppar, säkerhet och tolerabilitet
Laquinimod ögondroppar, okulär biodistribution**
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania
** Studieförberedelser pågår