Partnerskap

Active Biotechs affärsstrategi är att utveckla egna produkter genom partnerskap.

Nuvarande samarbeten inkluderar partnerskap med NeoTX Therapeutics Ltd. för utveckling av naptumomab estafenatox i cancer. Ett akademiskt partnerskap för att främja tasquinimod för behandling av multipelt myelom har nyligen inrättats.

NeoTX Therapeutics Ltd.

Den 26 oktober 2016 – Active Biotech tillkännagav ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd. om utveckling och kommersialisering av naptumomab estafenatox för immunterapi mot cancer.

Licensavtalet ger NeoTX exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera naptumomab estafenatox över hela världen inom cancerindikationer. Det totala avtalsvärdet uppgår till 71 miljoner USD och är beroende av att kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar uppnåtts, varav Active Biotech erhöll 250 000 USD som en första betalning vid undertecknandet. Dessutom kommer NeoTX att betala Active Biotech progressiva, tvåsiffriga royalty på sin nettoomsättning.

 

Strategiska partnerskap för att säkerställa framgång

NeoTX Therapeutics Ltd