Partnerskap

Active Biotechs affärsstrategi är att utveckla och kommersialisera egna produkter genom strategiska partnerskap. Active Biotech söker för närvarande affärspartner för att säkerställa fortsatt utveckling av tasquinimod för behandling av multipelt myelom, paquinimod för behandling av systemisk skleros och det prekliniska SILC-projektet inom onkologområdet. Active Biotechs nuvarande samarbeten innefattar partnerskap med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. för utveckling av laquinimod i neurodegenerativa sjukdomar och NeoTX Therapeutics Ltd. för ANYARA vid behandling av cancer.

NeoTX Therapeutics Ltd.

26 oktober, 2016 – ingick Active Biotech ett utvecklings- och licensavtal med NeoTX Therapeutics Ltd., avseende den fortsatta utvecklingen av ANYARA för immunterapi vid cancer. NeoTX kommer att ansvara för den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av ANYARA globalt samt finansieringen därav.

I enlighet med villkoren i avtalet har NeoTX exklusiv rätt att globalt utveckla och kommersialisera ANYARA för behandling av cancer. Avtalets totala värde uppgår till 71 miljoner USD, vilket är beroende av att samtliga kliniska, regulatoriska och kommersiella delmål uppnås. Därav erhöll Active Biotech 250 000 USD som en initial betalning. Dessutom kommer NeoTX att till Active Biotech betala trappstegsvis ökande tvåsiffrig royalty på framtida försäljning.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

14 juni, 2004 – Active Biotech ingick ett utvecklings- och licensavtal med Teva avseende den av Active Biotech utvecklade och patenterade substansen laquinimod för behandling av MS och andra indikationer. Avtalet ger Teva den exklusiva rätten att utveckla, registrera, producera och kommersialisera laquinimod globalt. Enligt avtalet ansvarar Teva för den fortsatta kliniska utvecklingen av laquinimod och finansieringen av densamma.

Under förutsättning att alla kliniska och kommersiella delmål uppnås kommer Teva att betala totalt 92 miljoner USD till Active Biotech, varav 22 miljoner USD har utbetalats från avtalets undertecknande till utgången av 2015. Utöver engångsbetalningar erhåller Active Biotech en trappstegsvis stigande royalty på försäljning. Royaltytrappan börjar på strax över tio procent och slutar strax under 20 procent med undantag för försäljning av laquinimod i Norden/Baltikum där Active Biotech erhåller mer än dubbelt så hög fast royalty som den högsta nivån i det globala avtalet.

Strategiska partnerskap för att säkerställa framgång

NeoTX Therapeutics Ltd

Teva Pharmaceutical Industries