Partnerskap

Active Biotechs affärsstrategi är att utveckla och kommersialisera egna produkter genom strategiska partnerskap. Active Biotech söker för närvarande affärspartner för att säkerställa fortsatt utveckling av tasquinimod för behandling av multipelt myelom, paquinimod för behandling av systemisk skleros och det prekliniska SILC-projektet inom onkologområdet. Active Biotechs nuvarande samarbeten innefattar partnerskap med NeoTX Therapeutics Ltd. för ANYARA vid behandling av cancer. Active Biotech har sedan 2004 haft ett avtal med Teva Pharmaceutical Industries Ltd för laquinimod i neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar. I september 2018 återtog Active Biotech de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till laquinimod från Teva.

NeoTX Therapeutics Ltd.

26 oktober, 2016 – ingick Active Biotech ett utvecklings- och licensavtal med NeoTX Therapeutics Ltd., avseende den fortsatta utvecklingen av ANYARA för immunterapi vid cancer. NeoTX kommer att ansvara för den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av ANYARA globalt samt finansieringen därav.

I enlighet med villkoren i avtalet har NeoTX exklusiv rätt att globalt utveckla och kommersialisera ANYARA för behandling av cancer. Avtalets totala värde uppgår till 71 miljoner USD, vilket är beroende av att samtliga kliniska, regulatoriska och kommersiella delmål uppnås. Därav erhöll Active Biotech 250 000 USD som en initial betalning. Dessutom kommer NeoTX att till Active Biotech betala trappstegsvis ökande tvåsiffrig royalty på framtida försäljning.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

14 juni, 2004 – Active Biotech ingick ett utvecklings- och licensavtal med Teva avseende laquinimod för behandling av neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar.

Avtalet gav Teva den exklusiva rätten att utveckla och kommersialisera laquinimod globalt. All klinisk utveckling av laquinimod genomfördes och finansierades av Teva enligt detta avtal mellan 2004 och 2018.

5 september 2018 – Active Biotech återtog de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till laquinimod från Teva.

Strategiska partnerskap för att säkerställa framgång

NeoTX Therapeutics Ltd

Teva Pharmaceutical Industries