Partnerskap

Active Biotech syftar till att avancera projekten till den kliniska utvecklingsfasen och sedan vidareutveckla projekten internt eller i partnerskap. Active Biotech har ett globalt licensavtal med NeoTX för utveckling och kommersialisering av naptumomab i cancerindikationer sedan 2016. Active Biotech har också ett akademiskt partnerskap med Abramson Cancer Institute Philadelphia, USA, för den pågående kliniska utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom. Nyligen ingick vi ett globalt patentlicensavtal med Oncode Institute, som agerar på uppdrag av Erasmus MC, för tasquinimod vid myelofibros.

NeoTX Therapeutics Ltd.

Den 26 oktober 2016 – Active Biotech tillkännagav ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd. om utveckling och kommersialisering av naptumomab estafenatox för immunterapi mot cancer.

Licensavtalet ger NeoTX exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera naptumomab estafenatox över hela världen inom cancerindikationer. Det totala avtalsvärdet uppgår till 71 miljoner USD och är beroende av att kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar uppnåtts, varav Active Biotech erhöll 250 000 USD som en första betalning vid undertecknandet. Dessutom kommer NeoTX att betala Active Biotech progressiva, tvåsiffriga royalty på sin nettoomsättning.

 

Strategiska partnerskap för att säkerställa framgång

NeoTX Therapeutics Ltd