Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-08-30 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 517 228 5.9
Handelsbanken Liv 5 437 783 3.7
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Credit Suisse 2 506 447 1.7
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Vidarstiftelsen 1 950 000 1.3
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Summa 10 största ägare 87 452 975 60.2
Övriga 57 783 505 39.8
Totalt 145 236 480 100.00