Aktieägare

Ägarstatistik per 2020-12-30 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Avanza Pension 9 550 545 6.6
Handelsbanken Liv 8 254 637 5.7
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Gladiator 3 483 920 2.4
Peter Thelin 2 920 000 2.0
EFG Bank / Geneva 2 302 106 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 745 692 1.2
Summa 10 största ägare 75 899 211 52.3
Övriga 69 337 269 47.7
Totalt 145 236 480 100.00