Aktieägare

Ägarstatistik per 2018-06-29 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 6 872 656 4.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Fourth AP fund 3 167 559 2.2
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 938 460 1.3
BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 1 648 825 1.1
Handelsbanken Liv 1 532 725 1.1
East Bay AB 1 500 000 1.0
Summa 10 största ägare 79 954 558 55.1
Övriga 65 281 922 44.9
Totalt 145 236 480 100.00