Aktieägare

Ägarstatistik per 2018-05-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 6 789 159 4.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Fourth AP fund 3 167 559 2.2
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 938 460 1.3
BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 1 634 000 1.1
Nordnet Pensionsförsäkringar 1 518 236 1.0
East Bay AB 1 500 000 1.0
Summa 10 största ägare 79 841 747 55.0
Övriga 65 394 733 45.0
Totalt 145 236 480 100.00