Aktieägare

Ägarstatistik per 2022-05-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 57 002 107 26.1
Handelsbanken Liv 15 790 628 7.2
Avanza Pension 13 708 737 6.3
Fourth AP fund 5 863 086 2.7
Third AP fund 5 840 583 2.7
Peter Thelin 4 715 220 2.2
EFG Bank / Geneva 3 253 159 1,5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 2 757 690 1.3
Vidarstiftelsen 2 618 538 1.2
Stävie Förvaltning 2 115 000 1.0
Summa 10 största ägare 113 664 748 52.1
Övriga 104 389 972 47.9
Totalt 218 054 720 100.00