Aktieägare

Ägarstatistik per 2018-03-29 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 25 334 270 26.2
Nordstjernan AB 12 730 301 13.1
Avanza Pension 4 089 574 4.2
Third AP fund 2 595 815 2.7
Fourth AP fund 2 051 706 2.1
BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 1 699 850 1.8
EFG Bank / Geneva 1 566 446 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 292 307 1.3
East Bay AB 1 000 000 1.0
Nordnet Pensionsförsäkringar 878 917 0.9
Summa 10 största ägare 53 239 186 55.0
Övriga 43 585 134 45.0
Totalt 96 824 320 100.00