Aktieägare

Ägarstatistik per 2020-03-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 190 397 5.6
Handelsbanken Liv 7 859 980 5.4
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
EFG Bank / Geneva 2 302 106 1.6
Credit Suisse 2 300 133 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 800 599 1.2
Summa 10 största ägare 89 190 977 61.4
Övriga 56 045 503 38.6
Totalt 145 236 480 100.00