Aktieägare

Ägarstatistik per 2020-08-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 18 170 623 12.5
Avanza Pension 8 374 677 5.8
Handelsbanken Liv 8 000 044 5.5
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Peter Thelin 2 920 000 2.0
EFG Bank / Geneva 2 302 106 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 745 692 1.2
Summa 10 största ägare 89 190 453 61.4
Övriga 56 046 027 38.6
Totalt 145 236 480 100.00