Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-07-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 537 827 5.9
Handelsbanken Liv 5 437 783 3.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Fourth AP fund 3 408 724 2.3
Credit Suisse 2 391 974 1.6
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Vidarstiftelsen 1 950 000 1.3
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Summa 10 största ägare 86 859 101 59.8
Övriga 58 377 379 40.2
Totalt 145 236 480 100.00