Aktieägare

Ägarstatistik per 2024-03-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 101 789 474 28.1
Sjuenda Holding 26 718 861 7.4
Handelsbanken Liv 19 004 422 5.3
Avanza Pension 17 052 277 4.7
Fourth AP fund 17 045 013 4.7
Third AP fund 14 813 563 4.1
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 4 924 444 1.4
SEB Life International Assurance 4 018 097 1.1
Stävie Förvaltnings AB 3 400 000 0.9
EFG Bank/Geneva, W8IMY 3 310 582 0.9
Summa 10 största ägare 212 076 733 58.6
Övriga 149 662 314 41.4
Totalt 361 739 047 100.0