Aktieägare

Ägarstatistik per 2023-10-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 71 252 633 26.9
Handelsbanken Liv 18 956 024 7.1
Sjuenda Holding 15 355 519 5.8
Avanza Pension 14 967 614 5,6
Third AP fund 7 300 728 2.8
Fourth AP fund 7 278 857 2.7
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 3 447 112 1.3
SEB Life International Assurance 3 300 996 1.2
Stävie Förvaltning 3 023 000 1.1
Vidarstiftelsen 2 618 538 1,0
Summa 10 största ägare 147 501 021 55.6
Övriga 117 643 666 44.4
Totalt 265 144 687 100.0