Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-03-29 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 740 893 6.0
Handelsbanken Liv 5 422 033 3.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Fourth AP fund 2 927 237 2.0
Credit Suisse 2 642 443 1.8
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Vidarstiftelsen 2 200 000 1.5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Summa 10 största ägare 87 065 399 59.9
Övriga 58 171 081 40.1
Totalt 145 236 480 100.00