Aktieägare

Ägarstatistik per 2018-11-30 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Handelsbanken Liv 5 045 268 3.5
Avanza Pension 4 625 449 3.2
Third AP fund 3 843 721 2.6
Credit Suisse 2 592 412 1.8
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Fourth AP fund 2 131 329 1.5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
East Bay AB 1 500 000 1.0
Summa 10 största ägare 80 977 250 55.8
Övriga 64 259 230 44.2
Totalt 145 236 480 100.00