Aktieägare

Ägarstatistik per 2021-03-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 57 002 107 26.2
Avanza Pension 15 452 207 7.1
Handelsbanken Liv 12 739 954 5.8
Fourth AP fund 5 863 086 2.7
Third AP fund 5 840 583 2.7
Peter Thelin 4 715 220 2.2
EFG Bank / Geneva 3 353 159 1,5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 2 757 690 1.3
Vidarstiftelsen 2 618 538 1.2
Madeleine Lennhammer 2 268 309 1.0
Summa 10 största ägare 112 610 853 51.7
Övriga 105 360 867 48.3
Totalt 217 971 720 100.00