Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-01-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 682 576 6.0
Handelsbanken Liv 5 022 876 3.5
Third AP fund 3 843 721 2.6
Fourth AP fund 3 129 595 2.2
Credit Suisse 2 642 412 1.8
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Vidarstiftelsen 2 200 000 1.5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Summa 10 största ägare 86 760 251 59.7
Övriga 58 476 229 40.3
Totalt 145 236 480 100.00