Aktieägare

Ägarstatistik per 2022-08-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 57 002 107 26.1
Handelsbanken Liv 16 630 300 7.6
Avanza Pension 12 780 819 5,9
Fourth AP fund 5 863 086 2.7
Third AP fund 5 840 583 2.7
Peter Thelin 4 715 220 2.2
EFG Bank / Geneva 3 253 159 1,5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 2 757 690 1.3
Vidarstiftelsen 2 618 538 1.2
Hocaoglu, Sebahattin 2 366 800 1.1
Summa 10 största ägare 113 828 302 52.2
Övriga 104 226 418 47.8
Totalt 218 054 720 100.00