Aktieägare

Ägarstatistik per 2021-12-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 57 002 107 26.2
Avanza Pension 14 809 502 6.8
Handelsbanken Liv 14 483 697 6.6
Fourth AP fund 5 863 086 2.7
Third AP fund 5 840 583 2.7
Peter Thelin 4 715 220 2.2
EFG Bank / Geneva 3 253 159 1,5
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 2 757 690 1.3
Vidarstiftelsen 2 618 538 1.2
Jacob Rajendram 2 000 000 0.9
Summa 10 största ägare 113 343 582 52.0
Övriga 104 628 138 48.0
Totalt 217 971 720 100.00