Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-11-30 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 460 202 5.8
Handelsbanken Liv 5 432 306 3.7
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Credit Suisse 2 474 082 1.7
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 800 599 1.2
Summa 10 största ägare 87 208 706 60.0
Övriga 58 027 774 40.0
Totalt 145 236 480 100.00