Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av följande ledamöter; Peter Thelin, Michael Shalmi och Uli Hacksell.

Syftet med revisionsutskottet är att öka styrelsens fokus på bolagets revisionsprocess och granskningsresultat, och att underlätta för en bättre kontakt mellan styrelsen och bolagets revisor och därigenom förbättra granskningen av bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering.

Revisionsutskottet skall rapportera sina beslut, förslag, iakttagelser och slutsatser till styrelsen.