Affärsidé

Active Biotechs affärsidé är att använda kunskap om immunsystemet för att utveckla läkemedel inom terapeutiska områden där ett ouppfylldt medicinskt behov kan tillgodoses för att skapa en attraktiv avkastning från aktieägarna.

Mål

Active Biotechs mål är att utveckla nya läkemedel och därmed bidra till förbättrad behandling av patienter med cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Affärsstrategi

De viktigaste delarna i företagets affärsstrategi är att:

  • Uppnå största möjliga värdetillväxt i varje projekt och söka samarbete med starka partners
  • Driva produktutveckling och fortsatt kommersialisering av företagets utvalda substanser med partners
  • Begränsa interna kostnader och allmänna omkostnader genom att skapa partnerskapsavtal och använda extern expertis
  • Skydda know-how genom en aktiv patentstrategi
  • Skapa ekonomisk hållbarhet genom samarbete med licenstagare och aktieägare