Affärsidé

Active Biotechs affärsidé är att utnyttja kunskap om kroppens immunförsvar för att utveckla läkemedel inom sjukdomsområden där ett stort medicinskt behov föreligger.

Mål

Active Biotechs mål är att utveckla nya läkemedel och därmed bidra till förbättrad behandling av patienter med cancer, neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar.

Affärsstrategi

De viktigaste delarna i Active Biotechs affärsstrategi innefattar att:

  • Uppnå största möjliga värdetillväxt i varje projekt och att söka samarbeten med starka affärspartners i rätt skede för projekten
  • Driva utvecklingen och kommersialiseringen av företagets substanser tillsammans med kompetenta partners

Active Biotech ska dessutom:

  • Skapa intäkter via utlicensiering och royaltyströmmar
  • Begränsa kostnader genom samarbetsavtal och användande av extern kompetens
  • Med aktiv patentstrategi skydda sitt kunnande genom starka patent
  • Skapa ekonomisk uthållighet via såväl starka affärspartners som starka aktiva ägare