Affärsidé

Active Biotechs affärsidé är att använda kunskap om immunsystemet för att utveckla läkemedel inom terapeutiska områden där ett ouppfylldt medicinskt behov kan tillgodoses för att skapa en attraktiv avkastning från aktieägarna.

Mål

Active Biotechs mål är att utveckla nya läkemedel och därmed bidra till förbättrad behandling av patienter med cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Affärsstrategi

De viktigaste delarna i Active Biotechs affärsstrategi innefattar att:

  • Uppnå största möjliga värdetillväxt i varje projekt och att söka samarbeten med starka affärspartners senast efter fas II
  • Driva utvecklingen och kommersialiseringen av företagets substanser tillsammans med kompetenta partner
  • Begränsa interna kostnader och omkostnader genom att skapa partnerskapsavtal och användning av extern expertis
  • Skydda kunskap genom en aktiv patentstrategi
  • Skapa ekonomisk hållbarhet genom partnerskap med licensinnehavare och aktieägare