Kort om Active Biotech

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Nyckelfakta

  • Svenskt bioteknologibolag med bas I Lund
  • Huvudsaklig kompetens inom cancer och inflammatoriska sjukdomar
  • Bolaget bildades 1998 som en avknoppning från Pharmacia
  • Listat bolag NASDAQ OMX Nordic: ACTI
  • Kompetent team med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling – från tidig utvecklingsfas till sen klinisk utveckling
  • Partnerskap med NeoTX Therapeutics Ltd sedan oktober 2016 gällande global utveckling och kommersialisering av naptumomab för behandling av cancer

I början av 2020, meddelade företaget en ny inriktning och projektportföljen består numera av:

  • Naptumomab estafenatox, licensierat till NeoTX Therapeutics Ltd, i klinisk utveckling för behandling av solida tumörer. En klinisk fas Ib/II-studie i patienter med avancerad cancersjukdom pågår
  • Tasquinimod i klinisk utveckling för multipelt myelom. En klinisk fas Ib/IIa studie för relapserande refraktärt multipelt myelom pågår
  • Laquinimod är under utveckling för behandling av ögonsjukdomarna uveitis och våt AMD. Vårt fokus för den kliniska utvecklingen kommer att vara icke-infektiös uveit och vår plan är att starta klinisk utveckling under andra halvåret 2021
Där immunförsvaret har en avgörande roll