Kort om Active Biotech

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer, neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar, vilka är sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små molekyler som är oralt aktiva immunomodulerare och antikroppsbaserad immunterapi. Laquinimod har genomgått en klinisk fas 2-studie för behandling av Huntingtons sjukdom, en ovanlig neurodegenerativ sjukdom med ett stort medicinskt behov. ANYARA, som är licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd. utvecklas för behandling av solida tumörer och en klinisk fas 1b/2-studie planeras att starta under 2019. Där utöver pågår aktiviteter för att identifiera strategiska och kompetenta partners för att säkra den fortsatta utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom, paquinimod för systemisk skleros och de tidiga prekliniska projekten inom SILC-programmet.

Nyckelfakta

  • Svenskt bioteknologibolag med bas i Lund
  • Huvudsaklig kompetens inom cancer, neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar
  • Bolagets bildades 1998 som en avknoppning från Pharmacia
  • Listat bolag NASDAQ OMX Nordic: ACTI
  • Kompetent team med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling – från tidig utvecklingsfas till sen klinisk utveckling
Där immunförsvaret har en avgörande roll