Kort om Active Biotech

Active Biotech utvecklar läkemedelsprodukter inom medicinska områden där immunförsvaret är av stor betydelse, inklusive cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Projektportföljen omfattar både små, oralt aktiva immunmodulerande molekyler samt antikroppsbaserad immunterapi.

Active Biotech är baserat i Lund och bildades 1998 som en avknoppning från Pharmacia & Upjohn. Aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm (Small Cap). Bolaget har kärnkompetens inom cancer och inflammatoriska sjukdomar och ett kompetent team med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling genom hela den kliniska utvecklingskedjan.

I början av 2020, meddelade företaget en ny inriktning och projektportföljen består numera av:

  • Tasquinimod är i klinisk utveckling för hematologiska cancerformer. En fas Ib/IIa-studie av tasquinimod i multipelt myelom pågår. Planering pågår för start av klinisk studie i myelofibros.
  • Laquinimod är i klinisk utveckling för inflammatoriska ögonsjukdomar. En klinisk fas I-studie med en egenutvecklad ögondroppsformulering av laquinimod har avslutats. Förberedelser pågår för en klinisk biodistributionsstudie av ögondroppsformuleringen
  • Naptumomab estafenatox (Naptumomab), licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk utveckling för behandling av solida tumörer. En fas II-studie i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och en fas Ib/II-studie i utvalda solida tumörer pågår
Där immunförsvaret har en avgörande roll