Kort om Active Biotech

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Nyckelfakta

  • Svenskt bioteknologibolag med bas I Lund
  • Huvudsaklig kompetens inom cancer och inflammatoriska sjukdomar
  • Bolaget bildades 1998 som en avknoppning från Pharmacia
  • Listat bolag NASDAQ OMX Nordic: ACTI
  • Kompetent team med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling – från tidig utvecklingsfas till sen klinisk utveckling
  • Partnerskap med NeoTX Therapeutics Ltd sedan oktober 2016 gällande global utveckling och kommersialisering av naptumomab för behandling av cancer

Den 5 februari, 2020, meddelade företaget en ny inriktning och projektportföljen består numera av:

  • Naptumomab estafenatox, licensierat till NeoTX Theraputics Ltd., i utveckling för behandling av solida tumörer. Projektet är för närvarande i klinisk fas 1b/2
  • Tasquinimod för behandling av multipelt myelom. Projektet är i ett akademiskt partnerskap med ”The Perelman School of Medicin”, University of Pennsylvania, och förberedelser för en klinisk fas 1b/2a-studie pågår
  • Laquinimod för behandling av ögonsjukdomarna, våt AMD och uveitis. Prekliniska aktiviteter pågår för att öka förståelsen för den terapeutiska potentialen av laquinimod i dessa sjukdomar
  • Laquinimod för behandling av Crohns sjukdom. En tidigare klinisk fas 2a-studie visar lovande data för laquinimod i denna indikation. Möjliga partnerskap, inkluderande akademiska partnerskap, för att utveckla laquinimod i denna indikation kommer att utvärderas
Där immunförsvaret har en avgörande roll