Bildbank

Bilderna på denna sida kan användas utan kostnad för publikationer i tidskrifter. Upphovsrätten kvarstår hos Active Biotech AB. All annan användning är förbjuden.

Active Biotech

Scheelevägen 22, Lund, Sweden

Michael Shalmi

Styrelseordförande

Aleksandar Danilovski

Styrelseledamot

Axel Glasmacher

Styrelseledamot

Uli Hacksell

Styrelseledamot

Peter Thelin

Styrelseledamot

Hans Kolam

Ekonomi- och finanschef