Bolagsstämma

2020 års extra bolagsstämma 30 november 2020.

2020 års bolagsstämma 19 maj, 2020.

2019 års bolagsstämma 23 maj, 2019.

2019 års extra bolagsstämma 4 april, 2019.

2018 års bolagsstämma 17 maj, 2018.

2018 års extra bolagsstämma 19 mars, 2018.

2017 års bolagsstämma 15 juni, 2017.