Valberedning

I enlighet med beslut fattat av årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen bestå av företrädare för de tre största aktieägarna vid september månads utgång 2018 och styrelsens ordförande.

För årsstämman 2019 ska valberedningen föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen ska under ledning av styrelsens ordförande Mats Arnhög utarbeta förslag till styrelse som ska presenteras och beslutas vid årsstämman 2019.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan adressera dessa till susanne.jonsson@activebiotech.com.