Valberedning

I enlighet med beslut fattat av årsstämman den 23 maj 2019 ska valberedningen bestå av företrädare för de tre största aktieägarna vid september månads utgång 2019 och styrelsens ordförande.

För årsstämman 2020 ska valberedningen föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen ska under ledning av styrelsens ordförande utarbeta förslag till styrelse som ska presenteras och beslutas vid årsstämman 2020.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan adressera dessa till susanne.jonsson@activebiotech.com.