Valberedning

I enlighet med beslut fattat av årsstämman den 24 maj 2023 ska valberedningen bestå av företrädare för de tre största aktieägarna vid september månads utgång 2023 och styrelsens ordförande.

För årsstämman 2024 ska valberedningen föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen ska under ledning av styrelsens ordförande utarbeta förslag till styrelse som ska presenteras och beslutas vid årsstämman 2024.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan adressera dessa till marie.rosengren@activebiotech.com.