Finansiella rapporter

Vänligen hitta Active Biotechs senaste årsredovisningar och delårsrapporter nedan. Årsredovisningar är tillgängliga för nedladdning och för läsning online. Delårsrapporter är tillgängliga för läsning online.