Patent

En viktig del av Active Biotechs strategi är att skydda sitt kunnande i relation till produktkandidaterna genom starka patent. Patentskyddet omfattar nya kemiska substanser, farmaceutiska formuleringar, tillverkningsmetoder och användningsmetoder på viktiga marknader över hela världen.

Ett patent hindrar tredje part från att kommersiellt utnyttja den patenterade uppfinningen. Starkt patentskydd är därför en förutsättning för att ett företag som Active Biotech ska investera i att utveckla en produkt för kommersialisering. Active Biotech har byggt upp sin position inom medicinsk forskning genom strategiskt definierade patentfamiljer, främst med fokus på områdena neurodegeneration, autoimmunitet, inflammation och cancer.

Strategiskt definierade patentfamiljer