Särläkemedels­status

Bland Active Biotechs projekt har tasquinimod fått läkemedelsbeteckning för behandling av multipelt myelom.

Särläkemedelsstatus har inrättats för att underlätta utvecklingen av läkemedel som kan ge signifikanta fördelar för patienter som lider av ovanliga sjukdomar. För att kvalificera sig för särläkemedelsstatus måste ett läkemedel uppfylla ett antal kriterier, t.ex. måste det vara avsett för en livshotande eller kroniskt handikappande sjukdom. Dessutom måste sjukdomen vara ovanlig och läkemedlet måste bidra med en signifikant fördel för de patienter som lider av den. Särläkemedelsstatus ger sju till tio års marknadsexklusivitet gentemot konkurrenter såväl som vissa andra incitament. Ytterligare information om särläkemedel finns på hemsidorna för EMA eller FDA.