Revisor

Linda Bengtsson

Ansvarig revisor
KPMG AB
Född 1974.
Ansvarig revisor sedan 2016.
Auktoriserad revisor KPMG.