Finansiell kalender

5 augusti 2021, Delårsrapport

4 november 2021, Delårsrapport

9 februari 2022, Bokslutsrapport 2021