Finansiell kalender

4 november 2021, Delårsrapport juli-september 2021

9 februari 2022, Bokslutsrapport 2021