Finansiell kalender

14 november 2019, Delårsrapport

13 februari 2020, Bokslutsrapport 2019