Finansiell kalender

8 augusti 2019, Delårsrapport

14 november 2019, Delårsrapport

13 februari 2020, Bokslutsrapport 2019