Finansiell kalender

25 april 2019, Delårsrapport

23 maj 2019, Årsstämma

8 augusti 2019, Delårsrapport

14 november 2019, Delårsrapport

13 februari 2020, Bokslutsrapport 2019