Finansiell kalender

Delårsrapport

Datum: 17 maj, 2018

Årsstämma 2018

Datum: 17 maj, 2018

Delårsrapport

Datum: 9 augusti, 2018

Delårsrapport

Datum: 15 november, 2018

Bokslutskommuniké 2018

Datum: 14 februari, 2019