Finansiell kalender

11 februari 2021, Bokslutsrapport 2020

22 april 2021, Delårsrapport

19 maj 2021, Årsstämma

5 augusti 2021, Delårsrapport

4 november 2021, Delårsrapport