Nyheter | | Mer »

Två nya publikationer beskriver mekanismerna genom vilka tasquinimod kan fungera som ett potentiellt behandlingsalternativ vid multipelt myelom

Publikationer

Aktiespararna: Vägskäl närmar sig

Analyser och presentationer

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

Pressmeddelande

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Pressmeddelande

Tasquinimod suppresses tumor cell growth and bone resorption by targeting immunosuppressive myeloid cells and inhibiting c-MYC expression in multiple myeloma

Tasquinimod Publikationer

VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Fight Cancer 2023

Analyser och presentationer

Infocus-intervju med VD Helén Tuvesson på Redeye Life Science Day 2022

Analyser och presentationer

Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Pressmeddelande

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Pressmeddelande

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Pressmeddelande

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Pressmeddelande

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Pressmeddelande

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som multipelt myelom, uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros**
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod Ögondroppar
Laquinimod Uveit**
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania
** Studieförberedelser pågår

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod