Nyheter | | Mer »

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

Pressmeddelande

Active Biotech: Redeye-intervju med vd Helén Tuvesson

Analyser och presentationer

Active Biotech offentliggör prospekt

Nyemissionsprospekt

Aktiespararna: Ögonstudie utökas

Analyser och presentationer

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

Pressmeddelande

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

Pressmeddelande

Active Biotech: In Focus interview with Helén Tuvesson CEO at Redeye Growth Day 2022

Analyser och presentationer

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Pressmeddelande

Årsstämma i Active Biotech AB

Pressmeddelande

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Pressmeddelande

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Pressmeddelande

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Pressmeddelande

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande

Redeye: Advancing Three Active Projects

Analyser och presentationer

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Pressmeddelande

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som multipelt myelom, uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod Uveit
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod