Nyheter | | Mer »

Infocusintervju med VD Helen Tuvesson på Redeye Growth Day 30 maj 2024

Analyser och presentationer

Klinisk aktivitet och säkerhet av naptumomab och docetaxel kommer att presenteras vid ASCO 2024

Pressmeddelande

Årsstämma i Active Biotech AB

Pressmeddelande

Active Biotech förvärvar exklusiva rättigheter till patent på tasquinimod i kombinationsterapi

Pressmeddelande

Aktiespararna: Active Biotech: Planering för kommande studier

Analyser och presentationer

Intervju med Prof. Dr. Axel Glasmacher, oberoende styrelseledamot på Active Biotech

Analyser och presentationer

Active Biotech delårsrapport Q1 2024

Pressmeddelande

Årsredovisning 2023 Active Biotech AB (publ)

Pressmeddelande

Active Biotech meddelar start av rekrytering till klinisk biodistributionsstudie med laquinimod ögondroppar

Pressmeddelande

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som hematologiska cancerformer, icke-infektiös uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros**
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod ögondroppar, säkerhet och tolerabilitet
Laquinimod ögondroppar, okulär biodistribution
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania
** Studieförberedelser pågår

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod