Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

PRESSMEDDELANDE

Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

POSTER

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

PRESSMEDDELANDE

Active Biotechs partner NeoTX inleder samarbete med AstraZeneca för att utvärdera ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien

PRESSMEDDELANDE

ANYARA tumörriktad immunterapi

ANYARA: Klinisk utveckling

Utvecklar nya behandlingar för Cancer och Neurodegenerativa sjukdomar

OM OSS

Erfaret team etablerar strategiska partnerskap

LEDNING

Neurodegeneration & inflammation

Effektiv behandling av sjukdomar med stort medicinskt behov

Active Biotech fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel inom terapiområden med stort medicinskt behov, inom vilka immunsystemet är av central betydelse. Projektportföljen består av små, oralt aktiva immunomodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunoterapi. Projekten är under utveckling för cancer så väl som neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar.

Sjukdomar där immunsystemet är av central betydelse