Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

PRESSMEDDELANDE

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

PRESSMEDDELANDE

Tasquinimod uppvisar potent anti-tumör effekt i experimentella modeller för multipel myelom. Data kommer att presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting som hålls 11-21 juni 2020

Se postern

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

PRESSMEDDELANDE

Presentation - ny inriktning

Nya prekliniska data på laquinimod i en experimentell autoimmune modell för uveitis har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology. May 1, 2020, 204 (1 Supplement) 150.18.

Laquinimod

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE

Årsredovisning 2019

Ladda ner som PDF

Active Biotech offentliggör ny inriktning

PRESSMEDDELANDE

Utvecklar nya behandlingar för Cancer och inflammatoriska sjukdomar

OM OSS

Erfaret team etablerar strategiska partnerskap

LEDNING

Effektiv behandling av sjukdomar med stort medicinskt behov

Active Biotech fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel inom terapiområden med stort medicinskt behov, inom vilka immunsystemet är av central betydelse. Projektportföljen omfattar terapi utvecklad för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Sjukdomar där immunsystemet är av central betydelse