Nyheter | | Mer »

Active Biotech utser Erik Vahtola till Chief Medical Officer

Pressmeddelande

Active Biotechs valberedning utsedd

Pressmeddelande

Första försökspersonen doserad i klinisk fas i-studie med laquinimod ögondroppar

Pressmeddelande

Den här julen investerar Active Biotech i flickors utbildning istället för julkort

Plan International

Data som visar att naptumomab estafenatox förstärker CAR-T-cellers effekt presenterades av Active Biotechs partner NeoTX vid SITC 2021

Poster

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Effektsignal i fas 1

Analyser och presentationer

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Pressmeddelande

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Pressmeddelande

Active Biotech Delårsrapport januari - september 2021

Pressmeddelande

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Pressmeddelande

Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Pressmeddelande

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas ”Aktiedag Lund”

Analyser och presentationer

Analys Active Biotech: Ny plan för ögonstudie

Analyser och presentationer

Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Pressmeddelande

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Årsredovisningar

Ett erfaret team med stor kunskap om läkemedelsutveckling

Ledning

Klinisk studie i Uveit påbörjas 2021

Laquinimod

Ny behandling för blodcancern Multipelt Myelom

Tasquinimod

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som multipelt myelom, uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Cancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer*
Tasquinimod Multipelt myelom**
Inflammation
Laquinimod Uveit
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod