Nyheter | | Mer »

Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Pressmeddelande

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas ”Aktiedag Lund”

Analyser och presentationer

Analys Active Biotech: Ny plan för ögonstudie

Analyser och presentationer

Delårsrapport januari-juni 2021

Delårsrapporter

Active Biotechs partner NeoTX kommer stå som värd för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

Pressmeddelande

Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Pressmeddelande

Active Biotechs presentation på ABGSC Life Science Summit 25 maj 2021

Analyser och presentationer

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Årsredovisningar

Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

Naptumomab

Ett erfaret team med stor kunskap om läkemedelsutveckling

Ledning

Klinisk studie i Uveit påbörjas 2021

Laquinimod

Ny behandling för blodcancern Multipelt Myelom

Tasquinimod

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som multipelt myelom, uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Cancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer*
Tasquinimod Multipelt myelom**
Inflammation
Laquinimod Uveit
Studie pågår
Prekliniska aktiviteter pågår
* Förberedelser för studie pågår
** I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod