Nyheter | | Mer »

Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar presenterade vid IOIS-mötet tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Pressmeddelande

Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Pressmeddelande

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

Pressmeddelande

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros

Pressmeddelande

Infocusintervju med VD Helen Tuvesson på Redeye Growth Day 1 juni 2023

Analyser och presentationer

Säkerhet och okulär biodistribution stödjer utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar

Pressmeddelande

Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Pressmeddelande

Årsstämma i Active Biotech AB

Pressmeddelande

Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenteras på EHA 2023

Pressmeddelande

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Pressmeddelande

Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Pressmeddelande

Två nya publikationer beskriver mekanismerna genom vilka tasquinimod kan fungera som ett potentiellt behandlingsalternativ vid multipelt myelom

Publikationer

Aktiespararna: Vägskäl närmar sig

Analyser och presentationer

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Pressmeddelande

Tasquinimod suppresses tumor cell growth and bone resorption by targeting immunosuppressive myeloid cells and inhibiting c-MYC expression in multiple myeloma

Tasquinimod Publikationer

VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Fight Cancer 2023

Analyser och presentationer

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som multipelt myelom, uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros**
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod ögondroppar, säkerhet och tolerabilitet
Laquinimod ögondroppar, okulär biodistribution**
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania
** Studieförberedelser pågår

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod