Nyheter | | Mer »

Active Biotech Bokslutsrapport 2023

Pressmeddelande

Active Biotech ger uppdateringar om det planerade kliniska programmet för 2024

Pressmeddelande

Positiva prekliniska tasquinimod-data presenterade vid ASH 2023 nu tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Pressmeddelande

Active Biotech offentliggör utfall av Bolagets företrädesemission

Pressmeddelande

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod

Pressmeddelande

Active Biotechs valberedning utsedd

Pressmeddelande

Huvudprövare Rebekka Schneider-Kramann presenterar den kliniska planen och positioneringen av tasquinimod i myelofibros

Pressmeddelande

Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har tecknat aktier i Active Biotechs pågående företrädesemission

Pressmeddelande

VD Helén Tuvesson presenterar på Redeye Life Science Day 2023 – 23 november

Analyser och presentationer

Redeye-videointervju med vd Helén Tuvesson

Analyser och presentationer

Aktiespararna: Fokus på nytt område

Analyser och presentationer

Active Biotech offentliggör prospekt

Pressmeddelande

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor

Pressmeddelande

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas Aktiedagen Lund, 9 oktober 2023

Analyser och presentationer

Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Pressmeddelande

Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenteras på EHA 2023

Pressmeddelande

Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Pressmeddelande

Vi utvecklar nya behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar

Vi använder vår omfattande kunskap och tidigare genererade dokumentation i våra projekt för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiellt värde inom cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Fokus för våra projekt är inom sjukdomsområden som hematologiska cancerformer, icke-infektiös uveit, samt solida tumörer med naptumomab i samarbete med NeoTX.

Nya behandlingar för specialistindikationer

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Hematologiska cancerformer
Tasquinimod Multipelt Myelom*
Tasquinimod Myelofibros**
Inflammatoriska ögonsjukdomar
Laquinimod ögondroppar, säkerhet och tolerabilitet
Laquinimod ögondroppar, okulär biodistribution**
Solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Studie pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania
** Studieförberedelser pågår

Vår projektportfölj består av små oralt aktiva immunmodulerande molekyler så väl som antikroppbaserad immunterapi. Vi har tre projekt i vår projektportfölj, Tasquinimod, Laquinimod och Naptumomab. Läs mer om Active Biotechs projekt »

Uveit, kan leda till allvarliga ögonproblem som blindhet

Laquinimod

Multipelt Myelom, en blodcancer med stort medicinskt behov

Tasquinimod