Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Lund, 26 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm; ACTI) meddelar idag att tasquinimod, som monoterapi eller i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), har en gynnsam säkerhetsprofil i kraftigt förbehandlade patienter med en median av 8 tidigare behandlingar. Alla 15 patienter som ingick i denna interimsavläsning var tidigare refraktära mot immunmodulerare (IMiD), proteasomhämmare (PI) och CD38 mAbs.

I tasquinimod monoterapidelen hade tre patienter med progressiv sjukdom vid studiestart en stabilisering av sjukdomen under studien. Av patienter som behandlats med tasquinimod i kombination med IRd har en patient av 5 (20 %) ett varaktigt partiellt svar som pågått sedan april 2022, trots att patienten tidigare varit refraktär mot kombinationer av ixazomib-pomalidomid och karfilzomib-pomalidomid. Ingen dosbegränsande toxicitet sågs i kombinationen med tasquinimod vid 1 mg dagligen efter en veckas upptrappning med 0,5 mg dagligen.

”Detta är lovande tidiga säkerhets- och effektresultat för tasquinimod i patienter med multipelt myelom. Vi uppmuntras särskilt av vår patient med en varaktig partiell respons på tasquinimod i kombination med IRd. Denna patient var tidigare refraktär mot två PI/IMiD-kombinationer och var därför mycket osannolik att svara på enbart IRd-behandling, vilket tyder på att responsen kan tillskrivas tillägget av tasquinimod. Vi har inte heller observerat någon ökad toxicitet eller nya säkerhetsproblem vid kombination av tasquinimod med IRd. Vi är entusiastiska över att få ytterligare patienter till kombinationsterapikohorten”, säger Dr. Dan Vogl, huvudprövare.

Resultaten kommer att presenteras i en postersession vid det kommande American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 årsmöte i Chicago, 2-6 juni.

Studien (NCT04405167) som genomförs vid Abramson Cancer Center, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA pågår i dosökningskohorten som undersöker säkerhet, tolerabilitet och maximal tolererad dos (MTD) av tasquinimod i kombination med IRd. Rekryteringen till studien fortsätter och en expansionskohort kommer att starta när MTD har etablerats.

Abstraktet är tillgängligt online på https://meetings.asco.org/ från den 25 maj kl. 5:00 Eastern Time (ET).

Detaljer om presentationen:

  • Abstrakttitel: Fas 1-studie av tasquinimod, en S100A9-hämmare, ensam och i kombination med IRd för relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM)
  • Sessionens titel: Hematologiska maligniteter – Plasmacelldyskrasi
  • Abstrakt nummer: 8042
  • Sessionens datum och tid: 5 juni 2023, 08:00–11:00 Eastern Time (ET)