Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod

Lund, 5 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Global Ophthalmic Research Center (GORC), Los Altos, CA, USA för en klinisk okulär biodistributionsstudie (fas I) med laquinimod ögondroppar.

GORC är studiens administrativa sponsor och den kliniska LION – studien kommer att genomföras i samarbete med forskare vid Byers Eye Institute, Stanford University (Palo Alto, CA, USA) med huvudprövare Quan Dong Nguyen, MD, MSc, FAAO, FARVO, FASRS, professor i Oftalmologi, medicin och pediatrik, Stanford University School of Medicine. Active Biotech kommer att bidra till LION studien med studieläkemedel och relaterade kostnader.

“Biodistributionsstudien är ett logiskt steg i den kliniska utvecklingen av laquinimod ögondroppar med slutligt mål att tillföra patienter med en allvarlig sjukdom ett väl tolererat alternativ. Patienter med icke-anteriör icke-infektiös uveit (NA-NIU) får idag höga doser av immunosuppressiva medel och det finns ett brådskande behov för nya läkemedel som kan minska behovet av systemiska kortikosteroider. Vi är entusiastiska att starta samarbeten med välkända och erfarna organisationer som GORC och Byers Eye Institute på Stanford för att ta detta viktiga steg”, säger Erik Vahtola, Medicinsk Chef, Active Biotech.

Biodistributionsstudien syftar till att utvärdera om laquinimod når ögats bakre kammare för att stödja fortsatt utveckling i patienter med NA-NIU. Studien stöds av prekliniska data i kanin som visar att laquinimod distribueras till det bakre segmentet av ögat efter daglig administrering av laquinimod ögondroppar. Dessutom visade den avslutade kliniska fas I-studien på friska försökspersoner inga säkerhets- eller tolerabilitetsproblem med daglig administrering upp till 21 dagar.

GORC, som grundades 2017, är en ideell organisation som hjälper kliniker, vetenskapsmän och forskare att avancera diagnos och terapi för ögonsjukdomar. Professor och huvudprövare Quan Dong Nguyen har fungerat som huvudprövare i flera kliniska prövningar för makulaödem (på grund av diabetes och uveit), neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och okulära inflammatoriska sjukdomar.

Professor Nguyen är känd för sitt innovativa arbete i tidiga kliniska proof-of-concept, first-in-man -studier för att utvärdera potentiella farmakoterapeutiska medel för retinala vaskulära och uveitiska sjukdomar. Han är medlem i ett flertal prestigefyllda organisationer inklusive Club Jules Gonin, the Macula Society, the Retina Society, the American Ophthalmological Society och the International Uveitis Study Group, bland annat. Dr Nguyen är för närvarande president vid International Ocular Inflammation Society och verkställande vicepresident vid Foster Ocular Immunology Society.