Posterpresentation av klinisk studie av Naptumomab vid AACR:s Årsmöte 2023

Lund – 11 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag ett godkännande av ett abstrakt vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2023 som hålls i Orlando, Florida, 14–19 april 2023.

Postern kommer att presentera resultaten av säkerhet och preliminär aktivitet i den doseskalerande fas 1b-studien av naptumomab (naptumomab estafenatox, NAP) kombinerat med durvalumab i patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer. Den kliniska studien utförs av Active Biotechs partner NeoTX.
Detaljer om presentationen:

  • Abstrakttitel: Säkerhet och preliminär aktivitet av Naptumomab Estafenatox (NAP) och Durvalumab i patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer: Interimresultat från fas 1b-studie
  • Abstraktnummer: CT205
  • Plats: Postersession 46
  • Posternummer: 18
  • Sessionens titel: Kliniska fas I-studier
  • Sessionens datum och tid: tisdag 18 april 2023, kl. 09.00–12.30 Eastern Time (ET)