Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar presenterade vid IOIS-mötet tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 13 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformuleringen av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för icke-infektiös uveit, tillsammans med resultat från den intraokulära biodistributionsstudien av laquinimod ögondroppar i kanin, finns nu tillgängliga på företagets hemsida.

Data presenterades vid en postersession vid International Ocular Inflammation Society (IOIS) 2023-möte i Berlin.

Resultaten som presenterades omfattar säkerhet och tolerabilitet i den randomiserade, placebokontrollerade fas I-studien med laquinimod ögondroppar på friska försökspersoner utförd vid det medicinska universitetet i Wien, Institutionen för klinisk farmakologi. Den kliniska studien (NCT05187403) inkluderade 54 friska försökspersoner som fick engångsdoser eller flera doser av laquinimod ögondroppar i ena ögat och placebo i det andra ögat. Laquinimod visade sig vara säker och tolererbar; inga allvarliga biverkningar rapporterades och okulära bedömningar visade inga tolerabilitetsproblem.

I den okulära biodistributionsstudien på kanin detekterades laquinimod i hornhinnan och näthinnan/choroidea i kaninögat efter administrering av laquinimod ögondroppar.

En klinisk okulär biodistributionsstudie av ögondroppsformuleringen kommer att genomföras vid Byers Eye Institute, Stanford University (Palo Alto, Kalifornien, USA) med huvudprövare Quan Dong Nguyen, MD, MSc, professor i oftalmologi, medicin och pediatrik, Stanford University School of Medicine.

Läs postern här.