Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros

Lund, 31 juli 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att de har ingått ett samarbetsavtal för en klinisk studie med Stichting Haemato-Oncologie Volwassenen Netherland (HOVON) och Stichting Oncode Institute (Oncode) för den kommande kliniska proof-of-concept-studien av tasquinimod i myelofibros. HOVON kommer att vara den juridiska sponsorn av studien, Oncode huvudfinansiär och Active Biotech kommer att tillhandahålla tasquinimod studieläkemedel till studien. Active Biotech har ett globalt patentlicensavtal med Oncode för tasquinimod i myelofibrosis sedan februari 2022.

Den planerade studien kommer att utvärdera tasquinimod som monoterapi till patienter med myelofibros som tidigare har behandlats med en JAK-hämmare eller som inte är lämpliga för behandling med JAK-hämmare. Studien kommer att genomföras på kliniker i Nederländerna och i Tyskland.

Studien stöds av starka prekliniska data som visar att tasquinimod lindrar myelofibros i en experimentell musmodell (Leimkuhler et al., Cell Stem Cell. 2021 Apr 1;28(4):637-652). Data som presenteras i publikationen visar vidare att behandling med tasquinimod resulterar i normalisering av mjältens storlek och blodvärden samt minskar fibros i benmärgen.