Nya kliniska data för tasquinimod i multipelt myelom kommer att presenteras vid ASCO 2023

Lund 27 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att nya data från den pågående studien med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i multipelt myelom kommer att presenteras i en postersession vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte 2023 i Chicago 2-6 juni 2023.

Postern kommer att presentera interimsresultat av säkerhet och preliminär aktivitet i fas 1b-doseskaleringssstudien av tasquinimod som singelbehandling och tasquinimod i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd) hos patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Studien (NCT04405167) genomförs vid Abramson Cancer Center, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. Abstrakt kommer att offentliggöras på meetings.asco.org den 25 maj kl. 05.00 Eastern Time (ET).

Detaljer om presentationen:

  • Abstrakttitel: Fas 1-studie av tasquinimod, en S100A9-hämmare, ensam och i kombination med IRd för relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM)
  • Sessionens titel: Hematologiska maligniteter – Plasmacelldyskrasi
  • Abstraktnummer: 8042
  • Sessionens datum och tid: 5 juni 2023, 08:00-11:00 Eastern Time (ET)