Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Lund, 3 november 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att ett abstrakt med prekliniska data för tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) har blivit accepterat för presentation vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10–13 december 2022 (ASH 2022). De accepterade abstrakten till ASH 2022 släpptes idag, den 3 november 2022.

Abstraktet, med titeln Targeting S100A9 in the Inflammatory Myelodysplastic Hematopoietic Niche Reprograms the Functional Properties of CD271+ Mesenchymal Stromal Cells kommer att presenteras av Dr. Manja Wobus, University Hospital Dresden, Tyskland.

Abstraktet är ett resultat av ett samarbete mellan Active Biotech och en akademisk grupp i Dresden, Tyskland, som syftar till att tillgodose de otillfredsställda medicinska behoven vid behandling av MDS. Data som presenteras visar att en subpopulation av mesenkymala stromaceller, det vill säga CD271+MSC, ligger bakom det minskade stödet till blodbildningen. Tasquinimod förändrar funktionen hos dessa celler och ökar därigenom deras potential att stödja blodbildningen in vitro.

”De nya prekliniska resultaten föreslår att behandling med tasquinimod har potential att öka blodbildningen hos MDS-patienter. Vi är mycket glada över att få möjligheten att presentera våra data på en så prestigefylld konferens som ASH, vilket visar det externa vetenskapliga intresset för projektet”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

Information kring posterpresentationen:

P 1753. Targeting S100A9 in the Inflammatory Myelodysplastic Hematopoietic Niche Reprograms the Functional Properties of CD271+ Mesenchymal Stromal Cells. Poster session 636. Myelodysplastic Syndromes – Basic and Translational: Poster I. Dec 10, 2022, 5:30-7:30 PM. Ernest N. Morial Convention Center, Hall D. Dr. M. Wobus et al., University Hospital Dresden, Tyskland.

Abstraktet kommer att finnas tillgängligt online på ASHs hemsida från kl. 09.00 Eastern daylight time (14.00 Central European Time) den 3 november 2022.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl. 15.00.