Säkerhet och okulär biodistribution stödjer utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar

Lund, 30 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformulering av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för okulär inflammation, kommer att presenteras vid en postersession på International Ocular Inflammation Society (IOIS) 2023-möte i Berlin, 6-9 september, 2023. Postern presenterar resultat av säkerhet och tolerabilitet i den randomiserade, placebo-kontrollerade, dubbel-maskerade fas I-studien med påföljande dosgrupper laquinimod ögondroppar i friska försökspersoner. Dessutom kommer den intraokulära biodistributionen av laquinimod ögondroppar i kanin att presenteras.

Den kliniska studien (NCT05187403) som genomfördes vid det medicinska universitetet i Wien, Institutionen för klinisk farmakologi, inkluderade 54 friska försökspersoner som fick engångsdoser (0,23 mg – 1,2 mg) eller flera doser (0,3 mg – 0,6 mg under 14 eller 21 dagar) av laquinimod ögondroppar i ena ögat och placebo i det andra ögat. Laquinimod visade sig vara säker och tolererbar; inga allvarliga biverkningar rapporterades och undersökningar av ögat visade inga tolerabilitetsproblem.

I biodistributionsstudien på kanin detekterades laquinimod i hornhinnan och näthinnan/choroidea i kaninögat efter dosering av laquinimod ögondroppar.

Abstraktet finns tillgängligt online på IOIS hemsida.

Detaljer om presentationen:

  • Abstrakttitel: Topical ocular laquinimod in development for inflammatory eye disorders
  • Poster nummer: 144
  • Postersession: 1 – P 101-164
  • Presentationsdatum: torsdagen den 7 september 2023