Prekliniska tasquinimod-data i MDS som presenterades på ASH 2022 tillgängliga på Active Biotechs hemsida

Lund, 13 december 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att prekliniska data om tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Resultaten presenterades vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10 december 2022.

Posterpresentationen, med titeln Targeting S100A9 in the Inflammatory Myelodysplastic Hematopoietic Niche Reprograms the Functional Properties of CD271+ Mesenchymal Stromal Cells presenterades av Dr. Manja Wobus, University Hospital Dresden, Tyskland. Data som presenterades är resultatet av ett samarbete mellan Active Biotech och en akademisk grupp i Dresden som syftar till att tillgodose det stora medicinska behovet vid behandling av MDS. Resultaten visar att CD271+MSC, som är en subpopulation av mesenkymala stromaceller, ligger bakom det minskade stödet till blodbildningen. Tasquinimod förändrar funktionen hos dessa celler och ökar därigenom deras potential att stödja blodbildningen in vitro.

”MDS är en heterogen grupp av tillstånd, och resultaten och behandlingsalternativen beror på undertypen av sjukdomen och prognostiska riskgrupper. Utöver stamcellstransplantation ingår immunsuppressiva läkemedel och kemoterapi bland behandlingsalternativen. Det finns ett akut behov av nya behandlingsalternativ som kan påverka orsaken till sjukdomen. De presenterade prekliniska resultaten tyder på att tasquinimod har potential att påverka den minskade blodbildningen som är en viktig orsak till MDS”, säger Erik Vahtola, CMO på Active Biotech.

Information kring posterpresentationen:

P 1753. Targeting S100A9 in the Inflammatory Myelodysplastic Hematopoietic Niche Reprograms the Functional Properties of CD271+ Mesenchymal Stromal Cells. Poster session 636. Myelodysplastic Syndromes – Basic and Translational: Poster I. Dec 10, 2022, 5:30-7:30 PM. Ernest N. Morial Convention Center, Hall D. Dr. M. Wobus et al., University Hospital Dresden, Tyskland.

Posterpresentationen finns nu tillgänglig på Active Biotechs hemsida. Abstraktet finns också tillgängligt på ASHs hemsida.