Nyheter

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Effektsignal i fas 1

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas ”Aktiedag Lund”

Analys Active Biotech: Ny plan för ögonstudie

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Active Biotechs partner NeoTX kommer stå som värd för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Active Biotech: VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Growth Day 2021

Active Biotechs presentation på ABGSC Life Science Summit 25 maj 2021

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs presentation på Aktiedagen 4 maj 2021 (Aktiespararna)

Initial analys av Aktiespararna

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021

ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

Active Biotechs presentation på Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antal aktier och röster i Active Biotech

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Active Biotech ingår tillverkningsavtal med Famar Health Care Services för ny formulering av Laquinimod

Active Biotechs företrädesemission kraftigt övertecknad

Justering av period för handel med teckningsrätter och BTA i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech offentliggör prospekt och viss ny finansiell information som återfinns i prospektet

Redeye initierar täckning av Active Biotech, se analys

Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

Active Biotechs presentation på Life Science Day 2020

Active Biotechs valberedning utsedd

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen

Active Biotech offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Active Biotech uppdaterar sin kliniska strategi och beräknade milstolpar

Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag

Kallelse till extra bolagsstämma i Active Biotech

Active Biotech genomför företrädesemission

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Tasquinimod uppvisar potent anti-tumör effekt i experimentella modeller för multipel myelom. Data kommer att presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting som hålls 11-21 juni 2020

Presentation – ny inriktning

Nya prekliniska data på laquinimod i en experimentell autoimmune modell för uveitis har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology. May 1, 2020, 204 (1 Supplement) 150.18.

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

Årsstämma i Active Biotech AB

Årsredovisning 2019

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kallelse till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020

Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019