Nyheter

Active Biotech offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Active Biotech uppdaterar sin kliniska strategi och beräknade milstolpar

Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag

Kallelse till extra bolagsstämma i Active Biotech

Active Biotech genomför företrädesemission

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Tasquinimod uppvisar potent anti-tumör effekt i experimentella modeller för multipel myelom. Data kommer att presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting som hålls 11-21 juni 2020

Presentation – ny inriktning

Nya prekliniska data på laquinimod i en experimentell autoimmune modell för uveitis har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology. May 1, 2020, 204 (1 Supplement) 150.18.

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

Årsstämma i Active Biotech AB

Årsredovisning 2019

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kallelse till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020

Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019

Active Biotech offentliggör ny inriktning

Active Biotechs valberedning utsedd

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den internationella kongressen ”Parkinson’s disease and movement disorders”

Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019

Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology – AAN” i Philadelphia, PA, den 6 maj, 2019

Valberedningen i Active Biotech AB föreslår Michael Shalmi som ny styrelseordförande och Uli Hacksell som ny ordinarie styrelseledamot

Årsredovisning 2018 Active Biotech AB (publ)

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB hölls den 4 april 2019

Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet – extra bolagsstämma den 4 april 2019

Active Biotech Bokslutsrapport januari – december 2018

Active Biotechs partner NeoTX inleder samarbete med AstraZeneca för att utvärdera ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien

Active Biotech har erhållit indikativt bud på fastigheten i Lund – styrelsen är positiv

Active Biotech lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella ställning

Delårsrapport januari – september 2018

Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen HSG 2018

Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018”

Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod

<\span>

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018

Active Biotech tillhandahåller uppdatering om laquinimod i Huntingtons sjukdom

Active Biotechs årsstämma hölls den 17 maj 2018

Årsredovisning 2017 Active Biotech AB (publ)

Kallelse till årsstämma 17 maj klockan 17.00

Active Biotechs nyemission övertecknad

Active Biotechs samarbetspartner NeoTX presenterar nya data på AACR som visar att ANYARA förstärker effekten av checkpoint-blockad i prekliniska modeller för cancer

Prospekt avseende Active Biotechs nyemission offentliggjort

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB