Nyheter

Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar presenterade vid IOIS-mötet tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros

Infocusintervju med VD Helen Tuvesson på Redeye Growth Day 1 juni 2023

Säkerhet och okulär biodistribution stödjer utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar

Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Årsstämma i Active Biotech AB

Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenteras på EHA 2023

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

Nya kliniska data för tasquinimod i multipelt myelom kommer att presenteras vid ASCO 2023

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Kallelse till årsstämma

NeoTX poster från American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte finns nu tillgänglig

Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Posterpresentation av klinisk studie av Naptumomab vid AACR:s Årsmöte 2023

Ny preklinisk publikation visar på effektiviteten och verkningsmekanismen av upprepade TTS-behandlingar (C215Fab-SEA) och att behandlingen leder till ett långsiktigt antitumörimmunsvar

Två nya publikationer beskriver mekanismerna genom vilka tasquinimod kan fungera som ett potentiellt behandlingsalternativ vid multipelt myelom

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Vägskäl närmar sig

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Fight Cancer – 19 januari 2023

Active Biotechs valberedning utsedd

Active Biotech: Infocus-intervju med VD Helén Tuvesson på Redeye Life Science Day 2022

Aktiespararna: Analys Active Biotech: NAP-projekt avancerar

Redeye: Active Biotech Q3 2022: Approaching important milestones

Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Helén Tuvesson, VD, och Erik Vahtola, Medicinsk chef, kommer att delta på Bio-Europe 2022, träffa oss 24-26 oktober, i Leipzig, Tyskland.

Antal aktier och röster i Active Biotech

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas Aktiedagen Lund, 26 september 2022

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

Active Biotech: Redeye-intervju med vd Helén Tuvesson

Active Biotech offentliggör prospekt

Ögonstudie utökas

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Årsstämma i Active Biotech AB

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Breddad klinisk portfölj

Redeye: Analys Active Biotech: Advancing Three Active Projects

Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom