Nyheter

Två nya publikationer beskriver mekanismerna genom vilka tasquinimod kan fungera som ett potentiellt behandlingsalternativ vid multipelt myelom

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Vägskäl närmar sig

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Fight Cancer – 19 januari 2023

Active Biotechs valberedning utsedd

Active Biotech: Infocus-intervju med VD Helén Tuvesson på Redeye Life Science Day 2022

Aktiespararna: Analys Active Biotech: NAP-projekt avancerar

Redeye: Active Biotech Q3 2022: Approaching important milestones

Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Helén Tuvesson, VD, och Erik Vahtola, Medicinsk chef, kommer att delta på Bio-Europe 2022, träffa oss 24-26 oktober, i Leipzig, Tyskland.

Antal aktier och röster i Active Biotech

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas Aktiedagen Lund, 26 september 2022

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

Active Biotech: Redeye-intervju med vd Helén Tuvesson

Active Biotech offentliggör prospekt

Ögonstudie utökas

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Årsstämma i Active Biotech AB

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Breddad klinisk portfölj

Redeye: Analys Active Biotech: Advancing Three Active Projects

Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas Aktiedagen Lund 31 januari 2022

Active Biotech utser Erik Vahtola till Chief Medical Officer

Active Biotechs valberedning utsedd

Första försökspersonen doserad i klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar

Data som visar att naptumomab estafenatox förstärker CAR-T-cellers effekt presenterades av Active Biotechs partner NeoTX vid SITC 2021

Aktiespararna: Analys Active Biotech: Effektsignal i fas 1

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Active Biotechs presentation på Aktiespararnas ”Aktiedag Lund”

Analys Active Biotech: Ny plan för ögonstudie

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Active Biotechs partner NeoTX kommer stå som värd för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Active Biotech: VD Helen Tuvesson presenterar vid Redeye Growth Day 2021