Active Biotech offentliggör utfall av Bolagets företrädesemission

Länk till pressmeddelandet