Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Lund Sverige, 11 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av dosökningen av tasquinimod i en kombination med oralt administrerade läkemedel mot myelom – ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd) i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom. 6 patienter har behandlats med stigande doser av tasquinimod i kombination med IRd och kombinationen tolererades väl utan protokolldefinierade dosbegränsande biverkningar. Den optimala dosen och behandlingsschemat för tasquinimod, när det används i kombination med IRd i patienter med multipelt myelom, fastställdes till 1 mg per dag efter en veckas upptrappning med 0,5 mg dagligen. Detta liknar det behandlingsschema som fastställts för tasquinimod i monoterapi i patienter med multipelt myelom. För närvarande behandlas två patienter i kombinationsdelen av studien.

Studien, som genomförs med Dr Dan Vogl som huvudprövare i ett samarbete med Abramson Cancer Center vid University of Pennsylvania, fortsätter nu i en expansionskohort för att ytterligare dokumentera den biologiska aktiviteten av tasquinimod+IRd i myelompatienter. Kohorten kommer att inkludera patienter som tidigare varit refraktära mot vanliga antimyelommedel inklusive proteasom-hämmare och immunmodulerande IMiDs för att bedöma den preliminära effekten av tillägg av tasquinimod till IRd-kombinationen.

För mer information om studien besök clinicaltrials.gov (NCT04405167).

”Med den optimala dosen av den orala kombinationen av tasquinimod och IRd etablerad ser jag nu fram emot att utöka studien med ytterligare patienter för att dokumentera tasquinimods anti-myelomeffekt. Jag är fortsatt entusiastisk över tasquinimods effekter på tumörmikromiljön i benmärgen som en möjlighet att övervinna terapeutisk resistens mot effektiva myelom läkemedel. Speciellt eftersom vi har en patient med ett varaktigt svar från denna kombination som tidigare gått i sjukdomsprogression på liknande behandling och därför inte förväntades svara på IRd enbart”, säger Dr. Dan Vogl, huvudprövare för studien.