Ny preklinisk publikation visar på effektiviteten och verkningsmekanismen av upprepade TTS-behandlingar (C215Fab-SEA) och att behandlingen leder till ett långsiktigt antitumörimmunsvar

Tumor-targeted superantigens produce curative tumor immunity with induction of memory and demonstrated antigen spreading. Meir Azulay, Michal Shahar, Eitan Shany, Eti Elbaz, Sveta Lifshits, Marie Törngren, Adam Friedmann, Robert Kramer & Gunnar Hedlund. Journal of Translational Medicine 2023 21:222. Läs artikeln här.