Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4

 • Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober)
 • Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december)
 • Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad

ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022

 • Active Biotech utsåg Erik Vahtola till medicinsk chef (CMO) (4 januari)
 • Active Biotech meddelade att den första patienten doserades i kombinationsdelen i den kliniska fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 februari)
 • Active Biotech ingick ett globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 februari)
 • Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod i ögonsjukdomar (26 april)
 • FDA beviljade särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för tasquinimod i myelofibros (18 maj)
 • Den första delen av den kliniska fas IIa-studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekrytering har påbörjats i den andra delen av studien (1 juni)
 • Active Biotech tillkännagav det slutliga resultatet av Bolagets nyemission (7 september)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Prekliniska data med tasquinimod publicerades i Journal of Immunotherapy for Cancer
 • Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari, 2023)

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK okt-dec jan-dec
2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning
Rörelseresultat -15,2 -16,1 -57,9 -49,8
Resultat efter skatt -15,0 -16,2 -58,4 -49,8
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,07 -0,25 -0,23
Likvida medel (vid periodens slut) 41,8 53,1

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com