NeoTX poster från American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte finns nu tillgänglig

Postern från NeoTX Therapeutics presentation av interimsresultat från fas Ib-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 14 – 19 april i Orlando, Florida finns nu tillgängligt på NeoTX hemsida.