Active Biotech Bokslutsrapport 2023

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Prövningsledare Professor Rebekka Schneider-Kramann presenterar den kliniska planen och positioneringen av tasquinimod vid myelofibros (1 december)
 • Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod (5 december)
 • Active Biotech tillkännager resultatet av Bolagets nyemission (6 december)
 • Prekliniska data för tasquinimod presenterade på ASH (14 december)
 • Active Biotech ger uppdatering om det planerade kliniska programmet för 2024 (22 december)

ANDRA VÄSENTLIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2023

 • Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari)
 • Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad vid AACR 2023 (19 april)
 • Positiva interimsdata från den pågående studien av tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom presenterades vid ASCO 2023 (26 maj)
 • Säkerhet och okulär biodistribution stödjer den fortsatta utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar (30 maj)
 • Nya prekliniska data angående tasquinimods anti-fibrotiska effekter vid myelofibros presenterades vid EHA 2023 (10 juni)
 • Samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod vid myelofibros undertecknat (31 juli)
 • Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september)
 • Klinisk säkerhet och preklinisk okulär biodistribution för laquinimod ögondroppar presenterades vid IOIS-mötet (13 september)

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK okt-dec jan-dec
2023 2022 2023 2022
Nettoomsättning
Rörelseresultat -12,8 -15,2 -46,5 -57,9
Resultat efter skatt -12,5 -15,0 -45,8 -58,4
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,06 -0,17 -0,25
Likvida medel (vid periodens slut) 36,2 41,8

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2024, kl. 08.30.