Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har tecknat aktier i Active Biotechs pågående företrädesemission

Länk till pressmeddelandet