Positiva prekliniska tasquinimod-data presenterade vid ASH 2023 nu tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 14 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att prekliniska data med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Data presenterades vid det 65:e American Society of Hematology Annual Meeting (ASH 2023) i San Diego, CA, 9-12 december 2023.

Abstraktet, med titeln Preclinical studies demonstrating efficacy of tasquinimod in models of advanced myeloproliferative neoplasm (MPN) in blastic phase, presenterades som en muntlig presentation av Dr. Warren Fiskus, PhD, MD Anderson Cancer Center, TX, USA. Abstraktet är resultatet av ett samarbete mellan Active Biotech och professor Kapil Bhallas forskargrupp vid MD Anderson. Resultaten visar tasquinimods effekt som monoterapi och i kombination med godkända och prövningsterapier i modeller av avancerade MPN. De positiva resultaten motiverar en klinisk studie i patienter med myelofibros.

Dessutom presenterades abstraktet med titeln Tasquinimod improves erythropoiesis and mitigates bone loss in myelodysplastic mice som en poster av Dr. Manja Wobus, universitetssjukhuset i Dresden, Tyskland. Abstraktet kommer från vårt samarbete med Dr Wobus i Dresden, och presenterar de första bevisen för en in vivo-effekt av tasquinimod i en musmodell av MDS, genom att avsevärt förbättra antalet röda blodkroppar och minska bennedbrytningen.

Information om presentationerna:

P 741 Preclinical studies demonstrating efficacy of tasquinimod in models of advanced myeloproliferative neoplasm (MPN) in blastic phase, Warren Fiskus et al. Session: 631. Myeloproliferativa syndrom och kronisk myeloisk leukemi: grundläggande och translationell: Stromal-immun och signaleringskontext, 11 dec 2023, 10:30–12:00, San Diego Convention Center, Ballroom 20AB

P 2798 Tasquinimod improves erythropoiesis and mitigates bone loss in myelodysplastic mice, Manja Wobus et al. Session: 604. Molekylär farmakologi och läkemedelsresistens: Myeloida neoplasmer: Poster II, söndagen den 10 december 2023, 18:00 – 20:00, San Diego Convention Center, Halls G-H

Presentationerna finns nu tillgängliga på Active Biotechs hemsida. Abstracten finns på ASH hemsida.