Active Biotech ger uppdateringar om det planerade kliniska programmet för 2024

Lund, 22 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) uppdaterade idag sina tidslinjer för de planerade kliniska studierna för 2024, baserade på bolagets nyligen avslutade framgångsrika finansieringsrunda.

Nästa steg i utvecklingen av läkemedelskandidaten laquinimod är en klinisk okulär biodistributionsstudie av den nyutvecklade ögondroppsformuleringen. Denna studie syftar till att utvärdera om laquinimod når ögats bakre kammare, för att stödja fortsatt utveckling i patienter med icke-infektiös, icke-främre uveit.

Studien kommer att utföras i samarbete med kliniker vid Byers Eye Institute, Palo Alto, CA, under ledning av huvudprövare Quan Dong Nguyen, MD, MSc, FAAO, FARVO, FASRS, professor i oftalmologi, Stanford University School of Medicine. Studien går mot en planerad start under Q1 2024, och förberedelserna, inklusive en intern granskning och en regulatorisk godkännandeprocess, fortskrider enligt plan.

Som tidigare kommunicerats kommer Active Biotech att fokusera sin projektportfölj på utvecklingen av tasquinimod i myelofibros, en blodcancer med stort medicinskt behov, och bolaget planerar att starta kliniska fas II proof-of-concept-studier i Europa och i USA under 2024.

Starten av den europeiska studien inom HOVON-nätverket, med full extern finansiering av Oncode, som tidigare var planerad att starta under den senare delen av Q1 2024, kommer inte att starta förrän Q3 2024, på grund av administrativa rutiner för denna multicenterstudie i Tyskland och Nederländerna. Detta är en monoterapistudie av tasquinimod i patienter som inte är lämpliga för behandling med JAK-hämmare, med professor Rebekka Schneider-Kramann som huvudprövare.

Parallellt förbereds en klinisk fas II-studie i myelofibros i USA i samarbete med University of Texas MD Anderson Cancer Center. Denna studie kommer att utvärdera tasquinimod enbart och i kombination med JAK-hämmaren ruxolitinib. Den genomgår för närvarande intern granskning hos MD Anderson före regulatorisk inlämning. Granskningsförfarandet går framåt fortare än planerat, och möjlig start av studien är redan i mitten av 2024.

”Våra förberedelser för de planerade kliniska studierna går stadigt framåt och vi kommer att leverera enligt vad som fastställdes i den nyligen avslutade företrädesemissionen. Jag ser fram emot ett spännande 2024”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech AB.