Q2

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2 Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med…

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

                                                                                                                                                   Kvartal 2 i korthet Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojekten Nya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel…

Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

   Väsentliga händelser under kvartal 2 Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartal 2 i korthet Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor Händelser efter periodens utgång Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2017

Kvartal 2 i korthet I april beviljade FDA särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”) för tasquinimod för behandling av multipelt myelom Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO-studien) uppnåddes ej. De sekundära studiemålen (hjärnatrofi, skovfrekvens och MRI-data) uppnåddes i likhet med tidigare studier. Utlicensieringsaktiviteter pågår för tasquinimod,…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från såväl den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) som fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H1 2017 Positiva resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2015

· Verksamheten fokuseras på laquinimod-projekten och organisationen anpassas därefter Laquinimod· Den registreringsgrundande kliniska fas III-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) är fullrekryterad och resultat förväntas 2017· Första patienten är rekryterad till fas II-studien ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS) · Fas II-studien LEGATO-HD i Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan· Teva…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2014

Laquinimod Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 23 maj fortsatt avslag för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP) CHMP bekräftade att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2013

Händelser under januari – juni, 2013: Laquinimod· positiva resultat från fas IIa-studie av laquinimod i aktiv lupus nefrit· Teva planerar fortsatt klinisk utveckling av laquinimod för behandling av lupus nefrit· data presenterade på AAN visar en långsammare utveckling av funktionsnedsättningen för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandling tidigt jämfört med patienter med en fördröjd…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2012

* Laquinimod – registreringsansökan inlämnad i EU vilket medför delmålsbetalning om 5 MUSD under tredje kvartalet 2012                   – fas III-studie initieras i USA * TASQ         – delmålsersättning om 10 MEUR erhållen från Ipsen i samband med uppnått rekryteringsmål i fas III-studien                    – överlevnadsdata från fas II-studien presenterade * ANYARA     – fas…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2011

· Laquinimod – resultat från fas III-studien BRAVO bekräftar laquinimods unika profil för behandling av multipel skleros · TASQ – rekrytering av patienter till fas III-studien pågår · TASQ – samarbetsavtal inlett med Ipsen · ANYARA – fas III-studien fortskrider enligt plan · 57-57 – förberedelser för start av klinisk studie i SSc pågår · ISI – projektet fortskrider enligt plan · RhuDex(TM) -…