Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2015

· Verksamheten fokuseras på laquinimod-projekten och organisationen anpassas därefter

Laquinimod
· Den registreringsgrundande kliniska fas III-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) är fullrekryterad och resultat förväntas 2017
· Första patienten är rekryterad till fas II-studien ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)
· Fas II-studien LEGATO-HD i Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan
· Teva har presenterat laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april 2015

Tasquinimod     
· Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken signifikant för radiologisk cancerprogression (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 – 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, men förlängde inte totalöverlevnaden (OS, HR=1.09,  CI 95%: 0.94 – 1.28)
· Vidare utveckling av tasquinimod har stoppats och samarbetsavtalet med Ipsen har avslutats
 
ISI          
· Enbart kommersiella aktiviteter kommer att bedrivas från 2016

Ekonomisk översikt

MSEK   Q2     Q1 – Q2   Helår  
  2015 2014   2015 2014   2014  
                 
Nettoomsättning 3.2 2.7   6.1 4.9   10.4  
                 
Rörelseresultat  -70.1 -57.9   -127.5 -117.2   -228.5  
                 
Resultat efter skatt  -71.4 -57.7   -129.3 -117.9   -231.5  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0.79 -0.77   -1.44 -1.57   -3.02  
                 
Likvida medel (vid periodens slut)       186.6 227.7   328.5  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                  
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

                                                                 

 

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1944150