Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2014

Laquinimod

  • Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 23 maj fortsatt avslag för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP)
  • CHMP bekräftade att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa
  • Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas år 2016

Tasquinimod      

  • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan

ANYARA

  • Utvecklingsplan för vidare klinisk utveckling framtagen i samarbete med regulatoriska myndigheter
  • Alla projektaktiviteter kommer tillsvidare vara vilande

                     
Paquinimod (57-57)   

  • I juni 2014 presenterades data rörande läkemedelskandidaten paquinimod för behandling av systemisk skleros, på den vetenskapliga konferensen ”EULAR Annual European Congress of Rheumatology”

ISI

  • Utvidgning av patentportföljen
  • CD-val förväntas 2015

Ekonomisk översikt

MSEK 2Q januari – juni Helår
2014 2013 2014 2013 2013
                 
Nettoomsättning 2,7 2,5   4,9 5,0   116,0  
                 
Rörelseresultat -57,9 -79,5   -117,2 -156,5   -209,0  
                 
Resultat efter skatt -57,7 -81,2   -117,9 -159,2   -212,1  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0,77 -1,08   -1,57 -2,18   -2,87  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
 Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1846989