Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2011

· Laquinimod - resultat från fas III-studien BRAVO bekräftar laquinimods unika
profil för behandling av multipel skleros

· TASQ - rekrytering av patienter till fas III-studien pågår

· TASQ - samarbetsavtal inlett med Ipsen

· ANYARA - fas III-studien fortskrider enligt plan

· 57-57 - förberedelser för start av klinisk studie i SSc pågår

· ISI - projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

· Nettoomsättning 228,8 (6,1) MSEK

· Rörelseresultat 70,6 (-102,4) MSEK

· Resultat efter skatt 77,7 (-108,3) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,14 (-1,67) SEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2011:
http://hugin.info/1002/R/1537778/469570pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1537778]