Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2012

* Laquinimod – registreringsansökan inlämnad i EU vilket medför delmålsbetalning om 5 MUSD under tredje kvartalet 2012
                  – fas III-studie initieras i USA
* TASQ         – delmålsersättning om 10 MEUR erhållen från Ipsen i samband med uppnått rekryteringsmål i fas III-studien 
                  – överlevnadsdata från fas II-studien presenterade
* ANYARA     – fas III-studien fortskrider enligt plan
* 57-57          – en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
* ISI              – projektet fortskrider enligt plan
* Organisationen har anpassats till bolagets nya inriktning
* Nettoomsättning:  96,6 (228,8) MSEK
* Rörelseresultat: -120,6 (70,6) MSEK
* Resultat efter skatt: -123,5 (77,7) MSEK
* Resultat per aktie för perioden: -1,79 (1,14) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     
 
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport jan – juni 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1633118