Q3

Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli) Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september) Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug) Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021  

        ”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer” TREDJE KVARTALET I KORTHET • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli • Active Biotechs partner NeoTX…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3Tasquinimod Första patienten har doserats i monoterapidelen av fas 1b/2a-studien i multipelt myelom Den kliniska studiedesignen i multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte 2020 i december Patent avseende behandling av akut leukemi beviljade i Japan och Kina Laquinimod Ny oftalmisk formulering…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

    Väsentliga händelser under kvartal 3 Framtagande av en ny affärsplan för laquinimod och tasquinimod, baserad på de omfattande tidigare framtagna prekliniska och kliniska data, pågår Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den internationella kongressen Parkinson’s disease and movement disorders Händelser efter periodens utgång…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2018

                                   Kvartal 3 i korthet Active Biotech tillhandahåller uppdatering om laquinimod i Huntingtons sjukdom Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på EHDN Händelser efter periodens utgång Utökade data från LEGATO-HD presenteras på HSG Active Biotech…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2017

Kvartal 3 i korthet Bolagets ansökan avseende en av patentfamiljerna inom SILC-projektet har beviljats patent i USA Prekliniska data för en SILC-substans publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund har initierats, för vidare kommentarer kring bolagets likviditetssituation hänvisas till avsnittet ”Framtidsutsikter,…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Prekliniska resultat rörande laquinimod…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2015

Laquinimod Den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) fortskrider enligt plan och resultat förväntas 2017 Fas 2-studierna ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), och LEGATO-HD för behandling av Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan Tasquinimod       Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2014

Laquinimod · Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS · Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom· Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas H1 2016 Tasquinimod      · Fas III-studien…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2013

Laquinimod Analys av data från fas III-studien ALLEGRO visar att laquinimod minskar skador på hjärnvävnad; patienter som behandlats med laquinimod fick signifikant färre neurodegenerativa skador Nya data presenterade på ECTRIMS visar att laquinimod har effekt på såväl inflammation som bakomliggande mekanismer för sjukdomsutvecklingen vid multipel skleros Teva planerar starta kliniska…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2012

· Laquinimod  – Teva inleder ny fas III-studie vid årsskiftet                      – delmålsbetalning om 5 MUSD erhållen efter inlämnad registreringsansökan i Europa                      – Fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW                       · TASQ           – biomarkörsdata presenterade på konferensen ESMO                        – Ipsen inleder två nya kliniska fas II-studier; underhållsterapi vid prostatacancer samt studie i ytterligare…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2011

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2011 * Laquinimod – fas III-studien BRAVO avslutad.  Teva planerar en ytterligare klinisk studie med laquinimod innan registreringsansökan inlämnas i USA * TASQ – rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår * TASQ – fas II-studien publicerad i Journal of Clinical Oncology * ANYARA – fas III-studien…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2010

* Laquinimod ― fas III-studier fortgår enligt plan, resultat från fas II förlängningsstudie publicerad i vetenskaplig tidskrift * TASQ ― förberedelser pågår för start av fas III första halvåret 2011 * ANYARA ― pågående fas III-studie beräknas avslutas första halvåret 2012 * 57-57 ― explorativ klinisk SLE-studie avslutad * ISI…