Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2011

Active Biotech AB Delårsrapport
januari - september 2011

 * Laquinimod - fas III-studien BRAVO avslutad.  Teva planerar en ytterligare
  klinisk studie med laquinimod innan registreringsansökan inlämnas i USA

 * TASQ - rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår

 * TASQ - fas II-studien publicerad i Journal of Clinical Oncology

 * ANYARA - fas III-studien fortskrider enligt plan

 * 57-57 - klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi förbereds

 * ISI - projektet fortskrider enligt plan

 * RhuDex(®)( ) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

 * Nettoomsättning 231,3 (8,5) MSEK

 * Rörelseresultat -6,2 (-149,7) MSEK

 * Resultat efter skatt -1,3 (-156,8) MSEK

 * Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,02 (-2,40) SEKFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB  (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.comActive Biotech AB Delårsrapport jan – sep 2011:
http://hugin.info/1002/R/1560313/482698pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1560313]