Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

  • Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli)
  • Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september)
  • Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active Biotechs hemsida (13 september)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Prekliniska tasquinimod-data i myelofibros utvalda för muntlig presentation på ASH 2023 (2 november)
  • Styrelsen beslutade den 9 november, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, att genomföra en företrädesemission om cirka 51 MSEK (före emissionskostnader) för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen för tasquinimod och laquinimod

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK jul-sep jan-sep Helår
2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning
Rörelseresultat -10,6 -13,4 -33,7 -42,6 -57,9
Resultat efter skatt -10,6 -13,4 -33,3 -43,4 -58,4
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,06 -0,13 -0,19 -0,25
Likvida medel (vid periodens slut) 5,6 55,0 41,8

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com