Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2014

Laquinimod
· Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS
· Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom
· Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas H1 2016

Tasquinimod     
· Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt ursprunglig plan och resultat förväntas H1 2015

ANYARA
· Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår
                    
Paquinimod (57-57)  
· Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår

ISI
· CD-val förväntas 2015

Nyemission
· Företrädesemission om cirka 225 miljoner att godkännas av extra bolagsstämma den 1 december 2014

Ekonomisk översikt

MSEK Q3   januari – sept.   Helår  
  2014 2013   2014 2013   2013  
                 
Nettoomsättning 2.6 107.0   7.5 111.9   116.0  
                 
Rörelseresultat  -55.7 27.9   -172.8 -128.6   -209.0  
                 
Resultat efter skatt  -56.6 29.2   -174.5 -130.0   -212.1  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0.76 0.39   -2.33 -1.77   -2.87  
(före och efter utspädning)                

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
 Tfn 046-19 20 95
 
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

 

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1868648