Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2010

* Laquinimod ― fas III-studier fortgår enligt plan, resultat från fas II
  förlängningsstudie publicerad i vetenskaplig tidskrift
 * TASQ ― förberedelser pågår för start av fas III första halvåret 2011
 * ANYARA ― pågående fas III-studie beräknas avslutas första halvåret 2012
 * 57-57 ― explorativ klinisk SLE-studie avslutad
 * ISI ― projektet fortskrider enligt plan
 * RhuDex(TM) ― förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår
 * Nettoomsättning 8,5 (7,7) MSEK
 * Rörelseresultat -149,7 (-164,6) MSEK
 * Resultat efter skatt -156,8 (-165,1) MSEK
 * Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,40 (-2,90) SEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans
Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44


Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
[HUG#1455518]

Active Biotech AB Delårsrapport januari-september 2010:
http://hugin.info/1002/R/1455518/395395pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE